Cách ghi Mẫu TK3-TS theo Quyết định 595 mới nhất 2022

Hướng dẫn ghi Mẫu TK3-TS theo Quyết định 595 mới nhất 2020 – Tờ khai đơn vị tham dự BHXH; Cách điền Mẫu TK3-TS chi tiết các chỉ tiêu trên Tờ khai.

——————————————————————————————————

chỉ dẫn ĐIỀN

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

a) Mục đích:

– Kê khai các thông tin của đơn vị Khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và Khi thay đổi thông báo của đơn vị.

b) Trách nhiệm lập:

– Đơn vị dự BHXH, BHYT.

c) thời kì lập:

– Đơn vị BHXH, BHYT

dự lần đầu, đơn vị chuyển di từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; những Khi có thay đổi thông tin của đơn vị.

d) Cách ghi Mẫu TK3-TS chi tiết như sau:

—————————————————————————————-

BẢO HIỂM tầng lớp VIỆT NAM

————

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TỜ KHAI

ĐƠN VỊ dự, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM tầng lớp, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: .

Cơ quan lại BHXH Quận Cầu giấy.

[01]. Tên đơn vị:

Công ty

– Ghi đầy đủ tên đơn vị.

[02]. Mã số đơn vị:

Ghi mã số đơn vị do cơ quan lại BHXH cấp,

ngôi trường hợp mới tham lần đầu chưa được cấp mã thì để trống

.

[03]. Mã số thuế:

0106365869

Ghi mã số thuế của đơn vị, ngôi trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế thì để trống.

Lưu ý:

– Mã đơn vị lấy theo mã số thuế.

– Đối với đơn vị đã được cấp mã số đơn vị và mã số thuế thì ghi cả hai mã số vào chỉ tiêu ứng (đối với đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thị thành khác đến; những Khi có thay đổi thông tin của đơn vị).

– Trường hợp đơn vị chưa, được cấp mã số thuế thì mã đơn vị được cấp theo quy định.

– Trường hợp đã được cấp mã số đơn vị, sau Khi được bổ sung mã số thuế thì mã đơn vị được điều chỉnh theo mã số thuế.

[04]. Địa chỉ đăng ký marketing thương mại:

Lô B11, Số 9A, Ngõ 181 Xuân Thủy, Phường Dịch vọng hậu, Quận Cầu giấy, TP. HN Thủ Đô.

– Ghi địa chỉ theo quyết định thành lập, giấy phép marketing thương mại.

[05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên can:

Lô B11, Số 9A, Ngõ 181 Xuân Thủy, Phường Dịch vọng hậu, Quận Cầu giấy, TP. HN Thủ Đô.

Ghi đầy đủ số ngôi nhà, đường phố, xóm thôn; xã, phường, thị trấn; quận, thị trấn thị xã, đô thị thuộc tỉnh; tỉnh, thị thành điểm đơn vị đóng trụ sở

.

[06]. Loại hình đơn vị:

Doanh nghiệp ngoài đất nước

– Ghi các loại hình đơn vị như: Cơ quan lại hành chính, Đảng, đoàn; Sự nghiệp công lập; Sự nghiệp ngoài công lập; Doanh nghiệp đất nước; doanh nghiệp ngoài đất nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; liên minh xã; Tổ cộng tác; hộ marketing thương mại cá thể; cá nhân có sử dụng cần lao; Văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế.

[07]. Số điện thoại

0984 322 539

. [07]. Địa chỉ gmail

[email protected]

– Ghi số điện thoại của đơn vị. Ghi địa chỉ gmail của đơn vị.

[08]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh dinh:

[09.1]. Số:

0106365869

. ; [09.2]. Nơi cấp:

Thành phố Hà Nội

– Số: Ghi số quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký marketing thương mại.

– Nơi cấp: ghi cơ quan lại cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh dinh cho đơn vị.

[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. 03 tháng một lần. [10.2]. 06 tháng một lần

Chú ý: (

chỉ áp dụng

đối với doanh nghiệp, hiệp tác xã, hộ marketing thương mại cá thể, tổ hiệp tác

phát động và sinh hoạt giải trí trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán

): nếu chọn phương thức đóng 03 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.1]; nếu chọn phương thức đóng 06 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.2].

[11]. Nội dung đổi thay, yêu cầu:

Nếu tham gia lần đầu thì để trống. Trường hợp thay đổi thì ghi

– Ghi nội dung đề nghị thay đổi như: tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, loại hình đơn vị…

[12]. Hồ sơ tất nhiên (nếu có)

:

kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

………., ngày … tháng …. năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

——————————————————————————————

Lưu ý:

Khi đổi thay thông tin đơn vị dự

BHXH, BHYT, BHTN thì

chỉ cần ghi mã số thuế đơn vị và chỉ tiêu [01], [02], [09], [10];

Đơn vị chịu trách nhiệm và trách nhiệm trước luật pháp về việc lập giấy tờ; lưu trữ giấy tờ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

– Sau Khi trả mỹ xong việc kê khai, thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu.

————————————————————————————————-

Xem thêm:

—————————————————————————————————————-

Tác_Giả_2 !

Dữ Liệu Cách ghi Mẫu TK3-TS theo Quyết định 595 mới nhất 2021-09-06 11:55:00

#Cách #ghi #Mẫu #TK3TS #theo #Quyết #định #mới #nhất