Cách hạch toán chi phí lương và Bảo hiểm xã hội, KPCĐ

Cách hạch toán lương hướng và bảo hành nhiều khoản trích theo lương: Bảo hiểm từng lớp, kinh phí công đoàn; Hạch toán ứng trước lương, hạch toán thuế TNCN của viên chức, khả năng hạch toán chi phí chính sách bầu sản… theo Thông tư 200 và 133 hiện đại nhất.
trương mục kế toán 334 – Phải trả người công huân
: Dùng để đề đạt nhiều khoản cần trả và tình hình tính sổ nhiều khoản cần trả đến những người dân lao động của công ty về
lương, chi phí công, chi phí thưởng, bảo hành từng lớp
và nhiều khoản cần trả khác
nằm vào sở hữu thu nhập của những người dân công huân.
– Trước khi mò hiểu về
khả năng hạch toán hoài lương và nhiều khoản trích theo lương
, nhiều nhiều độc giả cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù click more Post bài chưng vứt luận:
Điều kiện để đưa uổng lương bổng vào chi phí hợp lý, những giấy má, giấy tờ thủ tục cấp bách.
Chi tiết nhiều nhiều độc giả coi nơi đây nhé:
——————————————————————————-
1. Hạch toán
khi tính
lương bổng và nhiều khoản cần trả:
Chú ý:

Các nhiều độc giả cần xác lập còn nữa là lương hướng, thưởng, phụ cấp cho … đó trả đến
chống ban
nà và Doanh Nghiệp bản thân
sử dụng chính sách kế toán
theo Thông tư 200 hoặc 133 để hạch toán đến chuẩn xác nhé.
tỉ dụ
:
phí lương lậu đến tư vấn viên cấp dưới buôn đáp ứng dụng cụ nằm vào chống ban buôn đáp ứng dụng cụ và Doanh Nghiệp ứng dụng chính sách kế toán theo Thông tư 133, thì hạch toán vào: Nợ 6421.
=> Tiêu chí để xác lập loại hình Doanh nghiệp -> cứ để Doanh Nghiệp sử dụng chế dộ kế toán theo TT 133 hoặc 200 …
Các nhiều độc giả coi nơi đây nhé
:
.
=> Sau khi đã xác lập được Doanh Nghiệp bản thân ứng dụng chính sách kế toán nà và lương bổng đó trả đến chống ban nà, nhiều nhiều độc giả hạch toán rõ rệt như sau (
Các nhiều độc giả nhờ Bảng tính lương nhé
):
Nợ TK 154 – hoài sinh nở, kinh dinh dở dang (
Theo TT 133
)
Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dỡ dang
Nợ TK 622 – chi phí lực lượng lao động thẳng (Theo TT 200)
Nợ TK 623 – Chi tiêu người dùng máy thực thi (6231)
(Theo TT 200)
Nợ TK 627 – phí phát triển công cùng (6271)
(Theo TT 200)
Nợ TK 641 – phí buôn đáp ứng dụng cụ (6411) (Theo TT 200)
Nợ TK 6421 – chi phí buôn đáp ứng dụng cụ (
Theo TT 133
)
Nợ TK 642 – uổng cai quản trị và vận hành công ty (6421)
(Theo TT 200)
Nợ TK 6422 – phí cai quản trị và vận hành công ty (
Theo TT 133
)
Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348).
————————————————————————–
2. Hạch toán nhiều khoản Bảo hiểm trích theo lương:
a. Khi tính trích nhiều khoản Bảo hiểm, KPCĐ trừ vào hoài của Doanh Nghiệp:
Các nhiều độc giả cần còn nữa theo từng chống ban nhé: VD: Sở phận buôn đáp ứng dụng cụ, chống ban cai quản trị và vận hành…(Dựa vào Bảng tính lương để hạch toán nhé)
Nợ TK 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642…:
lương nhập cuộc BHXH x 23,5%
Có TK 3383 (BHXH) : Tiền lương dự BHXH x 17,5%
Có TK 3384 (BHYT) :
lương nhập cuộc BHXH
x 3%
Có TK 3386 (hoặc 3385) (BHTN) :
lương bổng nhập cuộc BHXH
x 1%
Có TK 3382 ( KPCĐ) :
lương bổng nhập cuộc BHXH
x 2%
Xem thêm:
.
Chu ý:
Riêng khoản Bảo hiểm thất nghiệp
(
BHTN
)
– Nếu Doanh Nghiệp sử dụng theo Thông tư 200 là TK:
3386
– Nếu Doanh Nghiệp ứng dụng theo Thông tư 133 là TK:
3385
b. Trích khoản Bảo hiểm trừ vào lương của tư vấn viên cấp dưới:
Nợ TK 334 :
lương bổng dự BHXH x 10,5%
Có TK 3383 :
lương nhập cuộc BHXH
x 8%
Có TK 3384 :
lương bổng nhập cuộc BHXH
x 1,5%
Có TK 3386 (hoặc 3385) :
lương bổng nhập cuộc BHXH
x 1%
c. Hạch toán khi nộp chi phí Bảo hiểm:
– Dựa vào Giấy nộp chi phí đến Cơ quan lại BHXH, Liên đoàn lao động Quận (thị xã) nhé:
Nợ TK 3383 : Số chi phí đã trích BHXH (
lương dự BHXH
x 25,5%)
Nợ TK 3384 : Số chi phí đã trích BHYT (
Tiền lương dự BHXH
x 4,5%)
Nợ TK 3386 (hoặc 3385) : Số chi phí đã trích BHTN (
lương nhập cuộc BHXH
x 2%)
Nợ TK 3382 : Số chi phí đóng kinh phí công đoàn (
lương lậu dự BHXH
x 2%)
Có TK 1111, 1121 : Tổng cần nộp (
Tiền lương nhập cuộc BHXH x 34%)
Cụ thể:
– Nộp đến mặt Cơ quan lại BHXH là 32%
– Nộp đến mặt Liên đào công huân Quận, thị xã: 2%
———————————————————————-
3. Hạch toán thuế TNCN cần nộp (nếu như mang)
a. Khi trừ số thuế TNCN cần nộp vào lương của viên chức:
Nợ TK 334 : Tổng số thuế TNCN khấu trừ
Có TK 3335 : Thuế TNCN
b. Khi nộp chi phí thuế TNCN vào ngân sách:
Nợ TK 3335 : số Thuế TNCN cần nộp
Có TK 1111, 1121
Xem thêm:
—————————————————————————–
4. Hạch toán khi trả lương (hoặc viên chức ứng trước lương lậu):
– Khi tính sổ lương hoặc tư vấn viên cấp dưới ứng trước lương:
Nợ TK 334: Phải trả người lao động
Có TK 111, 112 : Số chi phí trả
Lưu ý
: Các nhiều độc giả cần nhờ Bảng tính sổ lương lậu, phiếu chi lương để hạch toán khi trả lương nhé.
Xem thêm
:
———————————————————————————————————–
5. Hạch toán trả lương bởi vì thế dụng cụ, món đồ hoá (nếu như mang):
– Nếu dụng cụ, món đồ hoá nằm vào đối tượng Chịu thuế GTGT tính Theo phong cách thức khấu trừ,
kế toán đề đạt lệch nấc chi phí trị thành bán buôn đáp ứng dụng cụ nội cỗ theo nấc chi phí trị thành bán buôn đáp ứng không tồn trên thuế GTGT:
Nợ TK 334 – Phải trả người công huân (3341, 3348)
Có TK 3331 – Thuế GTGT cần nộp (33311)
Có TK 5118 – Doanh thu khác (Giá buôn đáp ứng không tồn trên thuế GTGT).
– Nếu không nằm vào đối tượng Chịu thuế GTGT hoặc kê khai thuế GTGT Theo phong cách thức thẳng,
kế toán đề đạt lệch nấc chi phí trị thành bán buôn đáp ứng dụng cụ nội cỗ theo nấc chi phí trị thành bán giao dịch:
Nợ TK 334 – Phải trả người công huân (3341, 3348)
Có TK 5118 – Doanh thu khác (Giá tính sổ).
———————————————————————-
6. Hạch toán khi tính chi phí thưởng cần trả
bởi vì thế quỹ khen thưởng
:
– Khi xác lập số chi phí thưởng trả người công tư vấn viên cấp dưới kể từ quỹ khen thưởng:
Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Có TK 334 – Phải trả người công huân.
– Khi xuất quỹ chi trả chi phí thưởng:
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động.
Có nhiều TK 111, 112,. . .
———————————————————————-
7. Hạch toán chi phí chính sách bầu sản, ốm đau, tai nàn … cần trả đến tư vấn viên cấp dưới:
Nợ TK 338 – Phải trả, cần nộp khác (3383)
Có TK 334 – Phải trả người công huân (3341).
– Khi cảm nhận ra chi phí bạc Cơ quan lại BHXH trả đến Doanh Nghiệp:
Nợ TK 111, 112:
Có TK 3383
– Khi trả chi phí chính sách bầu sản, ốm đau, tai nàn … đến viên chức
Nợ TK: 334
Có TK 111, 112
Xem thêm:
————————————————————————————————–
Chúc nhiều nhiều độc giả làm chất lượng công tác kế toán!
Các nhiều độc giả mang nhu yếu ớt mong muốn học làm kế toán thực tiễn: Tính thuế, Kê khai thuế, Lương, BHXH, trả mỹ sổ sách, lập vắng vẻ trung tâm tài chính yếu ớt, Quyết toán thuế TNCN, TNDN …
=> trọn vẹn tuy rằng thế cho dù dự:
Lớp
thực tiễn.
__________________________________________________

52

Scr Cách hạch toán chi phí lương và Bảo hiểm xã hội, KPCĐ 2021-08-17 14:23:00

#Cách #hạch #toán #chi phí #lương #và #Bảo #hiểm #xã #hội #KPCĐ

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x