Cách kê khai thuế GTGT mặt hàng nhập vào 2022

Kê khai thuế GTGT mặt hàng du nhập như nào?

xin chỉ dẫn cách kê khai thuế GTGT mặt hàng du nhập trên Tờ khai 01/GTGT; Điều khiếu nại khấu trừ thuế GTGT mặt hàng du nhập, Căn cứ để kê khai thuế mặt hàng nhập vào:

1. Điều khiếu nại khấu trừ thuế GTGT mặt hàng du nhập:

Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định:

“Điều khiếu nại khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào mặt hàng du nhập:

1. Có hóa đơn GTGT hợp lí của product, dịch vụ mua vào hoặc

chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập vào

hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính ứng dụng đối với các tổ chức nước ngoài ko hề tư cách pháp nhân nước ta và cá nhân chủ nghĩa nước ngoài marketing thương mại hoặc có thu nhập nảy tại nước ta.

2.

Có chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt

đối với product, dịch vụ mua vào (cả về

product du nhập

) từ 20 triệu đồng trở lên,

trừ các ngôi trường hợp

giá trị product, dịch vụ

du nhập

từng lần có giá trị

bên dưới

20 triệu đồng, product, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn bên dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và ngôi trường hợp cơ sở kinh dinh du nhập product là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.”

Tức là

:

Điều khiếu nại khấu trừ thuế GTGT mặt hàng du nhập cần:

– Chứng từ nộp thuế GTGT khâu du nhập

(là: Giấy nộp tiền vào ngân sách đất nước hoặc Biên lai nộp tiền thuế tại Cảng)

– Chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt

(là: Ủy nhiệm chi, Giấy báo nợ, Sổ phụ ngân mặt hàng)

– Tờ khai hải quan lại nhập vào, hợp đồng…

———————————————————————————————-

2. cứ để kê khai thuế GTGT mặt hàng du nhập:

– Giấy nộp tiền vào ngân sách đất nước (Hoặc biên lai nộp tiền thuế tại Cảng).

– Tờ khai hải quan lại du nhập.

————————————————————————

2. Cách kê khai thuế GTGT mặt hàng du nhập:

– Căn cứ vào Giấy nộp tiền NSNN (hoặc Biên Lai nộp Thuế tại cảng) và Tờ khai thương chính các bạn kê khai vào

Chỉ tiêu 23, 24, 25

trên Tờ khai thuế 01/GTGT như sau:

Đăng nhập vào phần mềm HTKK

-> Chọn ”

Thuế Giá trị gia tăng

” -> Chọn ”

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

-> Kê khai vào các Chỉ tiêu 23, 24 và 25:

Cụ thể từng chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu 23

:

Giá trị của product, dịch vụ mua vào:

Là trị giá tính thuế GTGT ghi trên tờ khai hải quan lại

.

Chỉ tiêu 24

: Thuế Giá trị gia tăng của product, dịch vụ mua vào:

Là số tiền thuế GTGT đã nộp ghi trên Giấy nộp tiền vào ngân sách đất nước.

Chỉ tiêu 25

:

Tổng số Thuế GTGT được khấu trừ:

Là tiền thuế GTGT đã nộp ghi trên Giấy nộp tiền vào ngân sách đất nước.

– Nếu là Biên lai nộp thuế thì kê khai rưa rứa như trên.

Chú ý:

Vì phải có chứng từ nộp tiền thuế GTGT mặt hàng nhập vào thì mới được khâu trừ -> Nên Khi kê khai vào Chỉ tiêu 25 thì phải có Giấy nộp tiền thuế GTGT mặt hàng du nhập

.

– Nếu số Tiền thuế GTGT trên Tờ khai hải quan lại và trên Giấy nộp tiền thuế bị lệch -> Thì phải thẩm tra xem vì sao (Có thể là nộp thừa, nộp thiếu …-> liên quan lại với Thuế để điều chỉnh).

Xem thêm:

——————————————————————————————-

Các bạn có nhu muốn muốn học tập thực hiện nay làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tiễn, thực hành xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu ngốn TSCĐ….lập thưa tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể dự:

Lớp

thực tại tại Kế toán Thiên chấp nhận

Nguồn Cách kê khai thuế GTGT mặt hàng nhập vào 2021-09-04 14:11:00

#Cách #kê #khai #thuế #GTGT #mặt hàng #nhập #khẩu