Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp mới nhất 2022

chỉ dẫn cách kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp trên doanh thu và trực tiếp trên GTGT: Điều khiếu nại kê khai thuế theo pp trực tiếp. Tờ khai thuế GTGT theo pp trực tiếp. Cách tính thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu.
1. Cách Kê khai thuế GTGT theo phương pháp
trực tiếp trên doanh thu
:
Theo khoản 2 điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:
a) Đối tượng kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu:
– Doanh nghiệp, hiệp tác xã đang phát động và sinh hoạt giải trí
có doanh thu mỗi năm bên dưới mức ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng
(trừ ngôi trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ)
– Doanh nghiệp, hiệp tác xã
mới thành lập
(trừ ngôi trường hợp đăng ký tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ)
– Hộ, cá nhân kinh dinh;
– Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa nước ngoài marketing thương mại tại nước ta ko tuân theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác ko thực hiện nay hoặc thực hành ko đầy đủ chế độ kế toán tài chính, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật
(trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp product, dịch vụ để tiến hành phát động và sinh hoạt giải trí dạo, dò xét, phát triển và phá hoang dầu khí).
– Tổ chức tài chính tài chính khác ko phải là doanh nghiệp, hiệp tác xã
(trừ ngôi trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ)”
Các ngôi trường hợp
đăng ký tình nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ gồm
:
Khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định:
“3. Cơ sở marketing thương mại đăng ký tình nguyện ứng dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao héc tàm tất cả:
a) Doanh nghiệp, liên minh xã đang phát động và sinh hoạt giải trí có doanh thu mỗi năm từ buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT
bên dưới một tỷ đồng
đã thực hành đầy đủ chế độ kế toán tài chính, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán tài chính, hóa đơn, chứng từ
b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở marketing thương mại đang phát động và sinh hoạt giải trí nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
c) Doanh nghiệp, hiệp tác xã
mới thành lập
có thực hành đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bởi tài sản nhất quyết, máy móc, thiết bị, dụng cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm marketing thương mại.
d) Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh dinh tại nước ta theo hợp đồng ngôi nhà thầu, giao kèo ngôi nhà thầu phụ.
đ) Tổ chức tài chính tài chính khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra ko bao héc tàm tất cả doanh nghiệp, hiệp tác xã.”
—————————————————————————————–
+) Hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp hoặc khấu trừ:
– Kể từ ngày 5/11/2017 theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 93/2017/TT-BTC quy định:
“Phương pháp tính thuế của cơ sở kinh dinh
xác định theo Hồ sơ khai thuế GTGT
chỉ dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).”
———————————————————————————
Như vậy:
Kể từ ngày TT 93/2017/TT-BTC có hiệu lực thực thi hiện hành (Từc là từ ngày 5/11/2017):
Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT theo pp Khấu trừ hoặc trực tiếp sẽ căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở marketing thương mại gửi đến cơ quan lại thuế, cụ thể:

Nếu DN muốn đăng ký ứng dụng thuế GTGT
theo phương pháp khấu trừ
thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT
đến cơ quan lại thuế.

Nếu DN muốn
đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp
thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT
đến cơ thuế quan lại.
(Theo Công văn 4253/TCT-CS ngày 20/9/2017 của Tổng cục thuế)
Cụ thể:
căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP HN Thủ Đô chỉ dẫn nguyên lý như sau:
– Trường hợp Công ty của Độc giả (sau đây gọi tắt là Công ty)
mới thành lập vào tháng 3 năm 2019
và đã gửi tờ khai mẫu 01/GTGT tới cơ quan lại thuế cai quản lý theo quy định và đã được cơ thuế quan lại thông tin ưng nội dung đăng ký thì Công ty áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
cho năm 2019.

Đến ko hề năm 2019
(
năm dương lịch trước tiên từ Khi thành lập
), Công ty thực hiện nay
xác định lại tổng doanh thu của product, dịch vụ đẩy ra chịu thuế GTGT năm 2019
theo chỉ dẫn tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC:
* Trường hợp doanh thu theo cách xác định nêu trên
từ 1 tỷ đồng trở lên
thì Công ty đấu vận dụng phương pháp khấu trừ thuế
ổn định trong 02 năm tiếp theo
(năm 2020, 2021)
.
* Trường hợp doanh thu theo cách xác định nêu trên
bên dưới 1 tỷ đồng

ko tiếp tục đăng ký
tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế thì Công ty gửi tờ khai mẫu 04/GTGT đăng ký vận dụng phương pháp trực tiếp đến cơ thuế quan lại cai quản lý.
– Trường hợp Công ty của Độc giả
đã gửi tờ khai mẫu 01/GTGT sau đó nộp lại tờ khai mẫu 04/GTGT để đăng ký ứng dụng phương pháp trực tiếp
thì đề nghị độc giả cung cấp các giấy tờ liên hệ đến cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp của Công ty Độc giả để được giải đáp cụ thể.
Lưu ý:
Nếu DN đang kê khai theo pp
trực tiếp
tuy nhiên có doanh thu mỗi năm từ 1 tỷ trở lên
phải kê khai theo pp khấu trừ
(ko được theo pp trực tiếp)
-> Vì theo quy định bên trên doanh thu mỗi năm phải bên dưới ngưỡng 1 tỷ mới được kê khai trực tiếp.
———————————————————————————————————-
b. Hồ sơ khai thuế GTGT theo pp trực tiếp trên doanh thu:
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT.
——————————————————————————————————————
c) Cách tính thuế GTGT phải nộp theo pp trực tiếp:
Số thuế GTGT phải nộp
=
Doanh thu
X
Tỷ lệ %
+) Cách xác định Doanh thu để tính thuế GTGT:
– Doanh thu để tính thuế GTGT là:
Tổng số tiền buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ thực tiễn ghi trên hóa đơn
buôn bán sản phẩm đối với product, dịch vụ chịu thuế GTGT bao héc tàm tất cả các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh dinh được hưởng trọn.
+) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu như sau:
– Phân phối, cung cấp product: 1%;
– Dịch vụ, xây dựng ko bao thầu nguyên nguyên nhiên liệu: 5%;
– sinh sản, chuyên chở, dịch vụ có gắn kèm với product, xây dựng có bao thầu nguyên nguyên nhiên liệu: 3%;
– Hoạt động marketing thương mại khác: 2%.
Chi tiết thuế suất thuế GTGT theo pp trực tiếp xem tại đây:

———————————————————————————————
để ý
:
Nếu DN có doanh thu buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng
ko chịu thuế GTGT
và doanh thu product, dịch vụ
xuất khẩu
thì
ko vận dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này
.
tỉ dụ:
Công ty
là doanh nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Trong quý 3/2020 có doanh thu nảy như sau:
– Doanh thu từ phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán phần mềm máy tính là 20.000.000
– Doanh thu từ dịch vụ tham vấn thành lập doanh nghiệp là 15.000.000
=> Thì kê khai như sau:
-> Công ty
ko phải nộp thuế GTGT
theo tỷ lệ (%) trên
doanh thu từ phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán phần mềm máy tính
= 20.000.000
(do phần mềm máy tính thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT)
->
Phải kê khai, nộp thuế GTGT
theo tỷ lệ 5% trên
doanh thu từ dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp
= 15.000.000 x 5%
=> Cách lập Tờ khai 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu như sau:
– Kê khai vào Chỉ tiêu 21: 20.000.000
– Kê khai vào Chỉ tiêu 24: 15.000.000
Chi tiết xem thêm
:

——————————————————————————————–
– Nếu DN
nhiều ngành nghề
có mức tỷ lệ khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng group ngành nghề tương ứng với các mức tỷ lệ theo quy định;
=> Trường hợp ko xác định được doanh thu theo từng group ngành nghề hoặc trong một hợp đồng marketing thương mại trọn gói bao héc tàm tất cả các phát động và sinh hoạt giải trí tại nhiều group tỷ lệ khác nhau mà ko tách được thì sẽ vận dụng mức
tỷ lệ cao nhất
của group ngành nghề mà cơ sở Sản xuất, marketing thương mại.
Xem thêm
:

———————————————————————————–
2. Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp
trực tiếp trên GTGT
a. Đối tượng ứng dụng:
– Trường hợp DN có phát động và sinh hoạt giải trí
mua, buôn bán, chế tác vàng, bạc, đá quý
thì DN phải hạch toán riêng phát động và sinh hoạt giải trí này để nộp thuế theo phương pháp tính
trực tiếp trên giá trị gia tăng
.
b. Cách tính thuế GTGT phải nộp:
Số thuế GTGT phải nộp
=
Giá trị gia tăng
X
10%
+) Giá trị gia tăng
của vàng, bạc, đá quý = Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý
đẩy ra
trừ (-) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý
mua vào
tương ứng.
Giá tính sổ
của vàng, bạc, đá quý
đẩy ra
là: Giá thực tiễn buôn bán ghi trên hóa đơn buôn bán vàng, bạc, đá quý, cả về tiền công chế tạo (nếu có), thuế GTGT và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên buôn bán tốt hưởng trọn.
Giá thanh toán
của vàng, bạc, đá quý
mua vào:
= Giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc du nhập, đã có thuế GTGT dùng cho mua buôn bán, chế tác vàng, bạc, đá quý đẩy ra tương ứng.
– Trường hợp trong kỳ tính thuế nảy sinh giá trị gia tăng âm (-) của vàng, bạc, đá quý thì được tính bù trừ vào giá trị gia tăng dương (+) của vàng, bạc, đá quý.
– Trường hợp ko hề nảy giá trị gia tăng dương (+) hoặc giá trị gia tăng dương (+) mất đi bù trừ giá trị gia tăng âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào giá trị gia tăng của kỳ sau trong năm.
– Kết thúc năm dương lịch, giá trị gia tăng âm (-) ko được kết chuyển tiếp sang năm sau.
c. Hồ sơ khai thuế GTGT theo pp trực tiếp trên GTGT:
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 03/GTGT.
===================================================
3. Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế GTGT theo pp trực tiếp:
– Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế GTGT theo tháng: Chậm nhất là
ngày 20 của tháng sau
.
VD:
Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2020 là ngày 20/11/2020
– hạn nộp giấy tờ khai thuế GTGT theo quý: Chậm nhất là
ngày 30 của tháng trước ko hề quý sau
.
VD
: Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT quý 3/2020 là ngày 30/10/2020
để ý:
vận hạn nộp tờ khai cũng là kì hạn nộp tiền thuế
(nếu có phát sinh nhé!)
Xem thêm:

———————————————————————————
Chúc các bạn thành công! cám ơn bạn đã xem bài viết kê khai thuế, lập ít quyết toán thuế chuyên sâu thực tế có thể dự:
Lớp
thực tiễn

40

Data Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp mới nhất 2021-09-02 08:43:00

#Cách #kê #khai #thuế #GTGT #theo #phương #pháp #trực #tiếp #mới #nhất

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x