Cách làm bảng tính lương mỗi tháng trên Excel 2021 2022

chỉ dẫn cách làm bảng tính lương trên Excel 2021 theo mẫu Bảng tính sổ lương theo Thông tư 133 và 200 mới nhất. Cách lập bảng Excel tính lương mỗi tháng cho viên chức như: Lương đóng BHXH, tỷ lệ trích các khoản theo lương, xác định ngày công, thuế TNCN …
Quy định về Bảng tính lương – thanh toán lương phía:
– Theo quy định tại Thông tư 200 và Thông tư 133 thì DN
được tự thiết kế Mẫu bảng tính sổ lương phía hạp với đề nghị của DN.
->
đã thiết kế 1
Mẫu bảng tính lương – tính sổ lương phía trên Excel
chi tiết các khoản như:
Lương căn bạn dạng, lương đóng BHXH, phụ cấp, ăn trưa, điện thoại, các khoản BH, cách tính thuế TNCN.
-> Các bạn cũng có thể tải miễn phí về tại đây:

————————————————————————————-
cứ để làm Bảng tính lương Excel:
– Bảng chấm công, phiếu công nhận sản phẩm trả mỹ xong công việc
– hợp đồng cần lao.
– Mức lương tối thiều vùng mới nhất.
– Các khoản thu nhập chịu thuế và ko chịu thuế TNCN.
– Tính được thuế TNCN phải nộp.
– Các khoản đóng và ko phải đóng BHXH.
– Tỷ lệ trích các khoản Bảo hiểm vào tổn phí Doanh nghiệp và trích vào Lương người cần lao…
————————————————————————————
Cách tính các chỉ tiêu trên Bảng thanh toán lương lậu:
– Dựa vào
Mẫu bảng tính lương, thang toán lương phía Excel
bên trên, các bạn cũng có thể tính các chỉ tiêu như sau:
1. Lương chính:
– Lương Chính là lương được biểu lộ trên giao kèo cần lao, mức lương này cũng được mô tả trên thang bảng lương mà các bạn xây dựng để nộp cho cơ quan lại bảo đảm -> Là Căn cứ để xây dựng mức lương đóng BHXH
(tức là ko được thấp rộng mức lương tối thiều vùng)
thí dụ
:
Công ty
Kế toán Thiên chấp thuận
ở Vùng 1 thì mức lương tối thiểu năm 2021 là: 4.420.000 -> Và mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm thuê việc đòi hỏi đã qua đào tạo nghề, học tập nghề là
4.729.400đ/ tháng.
–> Như vậy:
Các bạn phải diễn đạt trên hợp đồng lao động và thang bảng lương: Mức lương tối thiểu phải là 4.729.400
(đối với những người dân cần lao làm mướn việc đòi hỏi đã qua học tập nghề, đào tạo nghề).
– Ở trong mẫu Bảng thanh toán lương bổng của Kế toán Thiên ưng ý để là: 5.000.000 đ/tháng (mức thấp nhất), đáp ứng đề nghị. Tiếp đó tùy từng vị trí các bạn xây dựng sao cho phù hợp.
Chi tiết Mức lương tối thiều vùng xem tại đây:

—————————————————————–
2. Các khoản Phụ cấp.
Các khoản phụ cấp ko đóng BHXH gồm:
– Tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng con kiến;
– Tiền ăn giữa ca;
– Các khoản bổ sung xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền ngôi nhà tại, tiền giữ trẻ, nuôi con ăn học nhỏ;
– tương trợ Khi người lao động có thân nhân bị chết, người cần lao có người quen thuộc thành thân, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp gỡ cảnh ngộ gian khổ Khi bị tai nạn cần lao, bệnh công việc và nghề nghiệp và các khoản bổ sung, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng cần lao quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.
Chi tiết xem tại đây

:
để ý
: Trong các khoản hộ trợ ko phải đóng BHXH nêu trên
thì có:
+) Các khoản sau
được miễn thuế TNCN
:
– Tiền ăn ca, ăn giữa trưa.
– Tiền điện thoại.
– Tiền công tác phí.
– Tiền y phục.
– Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ ngơi, lễ, làm việc vào ban tối được trả cao rộng so với ngày thường nhật.
– Tiền đám hiếu, đám tin vui.
+) Các khoản bổ sung, phụ cấp
KHÔNG được miễn thuế TNCN:
– Tiền thưởng.
– Tiền xăng xe, đi lại
– Tiền nuôi con ăn học nhỏ…
– Tiền phụ cấp …
-> Khoản tiền thuê ngôi nhà mà DN
trả thay
cho viên chức thì tính vào Thu nhập chịu thuế
KHÔNG vượt quá 15%
tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao héc tàm tất cả tiền thuê ngôi nhà)
+) Phụ cấp trách nhiệm và trách nhiệm
– Khoản này phải đóng BHXH và phải tính thuế TNCN.
– Chi tiết về các khoản chịu thuế TNCN, ko chịu thuế TNCN … các bạn xem tại ”
Cách tính thuế TNCN
” bên dưới nhé
để ý
:
Các khoản phụ cấp, bổ sung, thưởng … thì các bạn phải ghi rõ: Điều khiếu nại hưởng trọn và mức hưởng trọn ở trong Quy chế lương thưởng nhé.
——————————————————————————
3. Tổng thu nhập:
– Tổng thu nhập = Lương Chính + Phụ cấp …
——————————————————————————–
4. Ngày công:
– Các bạn phải dựa vào Bảng chấm công để nhập vào đây nhé
Tải miễn phí về tại đây

————————————————————————————–
5. Cách tính Tổng Lương thực tiễn:
Tổng lương thực tế
= Tổng thu nhập
x
(Số ngày công đi làm thực tế / 26)
(
Hoặc
= (Tổng lương / ngày công hành chính của tháng ) x số ngày làm việc thực tế.
thí dụ
: Tháng 9/2021 có 30 ngày: theo quy định của Công ty viên chức được nghỉ ngơi 4 ngày chủ nhật => có 26 ngày công thực tiễn. Công ty trả lương 5.000.000/tháng.
Cách 1
: Tổng thu nhập
x
(Số ngày công đi làm thực tại / 26)
– Nếu bạn đi làm đủ 26 ngày: = 5.000.000 x (26/26) = 5.000.000
– Nếu bạn đi làm 25 ngày: = 5.000.000 x (25/26) = 4.807.692
Cách 2
: = Tổng thu nhập / ngày công hành chính của tháng x số ngày làm việc thực tiễn.
– Nếu bạn đi làm đủ 26 ngày = (5.000.000 / 26 ) x 26 = 5.000.000
– Nếu bạn đi làm 25 ngày = (5.000.000 / 26 ) x 25 = 4.807.692
Chú ý:
lương bổng ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc thường nhật trong tháng theo quy định của luật pháp mà doanh nghiệp tuyển lựa,
tuy nhiên tối đa ko thật 26 ngày
”.
(Theo Khoản 4 điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH)
———————————————————————————
6. Lương đóng BHXH:
– Lương đóng BHXH = Là mức lương chính ở phần 1 + Các khoản phụ cấp phải đóng BHXH.
Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định
các khoản phụ cấp phải đóng BHXH:
– Phụ cấp chức vụ, chức danh;
– Phụ cấp trách nhiệm;
– Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, hiểm nguy;
– Phụ cấp thâm niên;
­- Phụ cấp điểm;
– Phụ cấp lưu động;
­- Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự
-> Các khoản phụ cấp Không phải đóng BHXH đã được kê ở phần 2 bên trên nhé
————————————————————————————
7. Tỷ lệ trích các khoản bảo đảm năm 2021:
Các khoản trích theo lương
Tính vào hoài của DN
Trừ vào lương của NV
Bảo hiểm từng lớp
(BHXH)
17%
8
%
Bảo hiểm y tế
(BHYT)
3
%
1,5
%
Bảo hiểm thất nghiệp
(BHTN)
1
%
1
%
Kinh phí công đoàn
(KPCĐ)
2
%
Tổng Cộng
23%
10,5 %
Chi tiết có thể xem thêm

:
———————————————————————————
8.
Thuế TNCN phải nộp.
– Cột này thì các bạn phải tự tính số tiền thuế TNCN của từng viên chức bởi 1 File Excel khác sau đó lấy số tiền phải nộp đó nhập vào đây
(Nều làm Excel thì cần dùng hàm là link sang được ngay).
(Nếu các bạn phải Mẫu bảng tính thuế TNCN trên Excel, thì làm theo chỉ dẫn sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới.
Bước 2: Gửi đề nghị vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Xin tải mẫu bảng tính thuế TNCN)
– Những lao động có ký hợp đồng trên 3 tháng thì các bạn tính theo biểu lũy tiến từng phần.
– Những lao động thời vụ, thử việc, ký hợp đồng bên dưới 3 tháng thì các bạn khấu trừ 10% trên thu nhập trước Khi trả lương cho.
Chi tiết về cách tính thuế TNCN xem tại đây:

—————————————————————
9. Tạm ứng
– Là số tiền mà viên chức đã ứng trong tháng
(để ý
đây là lương phía mà viên chức đó ứng nhé
, ko phải tiền ứng để đi mua mặt hàng)
————————————————————————————
10. Thực lĩnh
Thực lĩnh = Tổng thu nhập – Khoản tiền BHXH trính vào lương của NV – Thuế TNCN phải nộp (nếu có) – Tạm ứng (nếu có).
——————————————————————————————————-
Lưu ý:
Nếu DN có tính lương làm thêm giờ, tăng ca, ngày lễ..
– Theo quy định: Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá lương lậu hoặc lương bổng của công việc đang làm như sau:
a. Vào ngày thường, chí ít bởi 150%;
b. Vào ngày nghỉ ngơi mặt hàng tuần, ít ra bởi 200%;
c. Vào ngày lễ, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương, ít ra bởi 300%.
Chi tiết xem tại đây

:
——————————————————————————–
Chú ý Quan trọng
:
– Khi thanh toán tiền lương cho viên chức các bạn
phải đề nghị bọn họ ký vào bảng thanh toán tiền lương
, như thế thì tổn phí lương lậu này mới được trừ Khi tính thuế TNDN nhé.
——————————————————————————————
Kế toán Thiên ưng ý chúc các bạn thành công!
Các bạn có nhu muốn muốn học tập làm kế toán tài chính tổng hợp thực hành trên chứng từ thực tại như: Cách xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế tháng/quý, tính lương, BHXH, kết chuyển cân đối….lập báo cho biết giải trình tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham dự:
Lớp
thực tiễn tại Kế toán Thiên chấp nhận.
——————————————————————–

22

Nguồn Cách làm bảng tính lương mỗi tháng trên Excel 2021 2021-09-02 08:59:00

#Cách #làm #bảng #tính #lương #mặt hàng #tháng #trên #Excel

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x