Cách nhập hóa đơn buôn bán sản phẩm vào phần mềm MISA 2022

Hướng dẫn cách nhập hóa đơn buôn bán sản phẩm trên phân hệ buôn bán sản phẩm trong phần mềm kế toán tài chính MISA
Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ luôn đóng vai trò cần thiết nhất trong các thu nhập nhập của doanh nghiệp. Do đó, Phân hệ Bán mặt hàng trong MISA SME.NET 2012 giúp doanh nghiệp cai quản lý chi tiết tình hình buôn bán sản phẩm từ lúc lập làm giá, cảm bắt gặp đơn đặt mặt hàng cho tới lúc buôn bán sản phẩm về số lượng và giá trị của từng mặt mặt hàng, tình hình mặt hàng buôn bán bị trả lại, giảm giá cũng như công nợ phải thu, đã thu cho từng hóa đơn, quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
duyệt y phân hệ Bán mặt hàng, bộ phận kế toán tài chính và ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn nắm rõ về tình hình buôn bán sản phẩm, công nợ phải thu, đã thu ứng với từng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
Đầu vào
Báo giá
Đơn đặt mặt hàng của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
Hóa đơn buôn bán sản phẩm
Phiếu xuất kho
Chứng từ thu tiền
Phiếu nhập kho mặt hàng buôn bán bị trả lại
Các tính năng chính
– Cho phép lập các làm giá với nhiều mẫu khác nhau
– Cho phép lập làm giá cho mặt mặt hàng mà nhập về và xuất ra cùng đơn vị tính hoặc nhập về theo một đơn vị tính và xuất ra theo một đơn vị tính khác

Cho phép lập làm giá cho nhiều mặt mặt hàng mà thuế suất khác nhau

Cho phép theo dõi các thông tin can dự như điều khoản tính sổ, hiệu lực thực thi hiện hành làm giá, viên chức buôn bán sản phẩm….

Cho phép theo dõi tiến độ thực hiện nay của từng làm giá: làm giá nào chưa thực hành, làm giá nào đã thực hiện nay xong, làm giá nào đang thực hành, tiến độ thực tạo hình sao, làm giá nào đã ko hề hiệu lực thực thi hiện hành.

Cho phép lập và lưu trữ các đơn đặt mặt hàng của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

Cho phép khai báo các thông tin chi tiết tương ứng với từng đơn đặt mặt hàng: quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, mặt mặt hàng, số lượng, đơn giá…

Cho phép từ đơn đặt mặt hàng sinh ra giao kèo tương ứng

Cho phép theo dõi được tiến độ thực hiện nay của từng đơn đặt mặt hàng: đơn đặt mặt hàng nào chưa thực hiện nay, đơn đặt mặt hàng nào đã thực hiện nay xong, đơn đặt mặt hàng nào đang thực hiện nay, tiến độ thực hành ra

Cho phép in các đơn đặt mặt hàng theo nhiều mẫu khác nhau

Cho phép cai quản lý các thông tin chi tiết Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ

Cho phép theo dõi tình hình buôn bán sản phẩm chi tiết theo từng làm giá, đơn đặt mặt hàng

Cho phép theo dõi việc buôn bán sản phẩm theo các mẫu mã khác nhau: Bán mặt hàng thu tiền ngay hoặc buôn bán sản phẩm chưa thu tiền

Cho phép chọn buôn bán sản phẩm kiêm luôn phiếu xuất hoặc buôn bán sản phẩm ko kiêm phiếu xuất

Cho phép xuất mặt hàng từ nhiều kho, tự động cập nhật số lượng tồn kho của từng mặt mặt hàng ở từng kho

Cho phép chọn chứng từ mua, nhập vật tư product trong ngôi trường hợp tính giá theo phương pháp chính danh.

Tự động tính tình các khoản chiết khấu trong ngôi trường hợp buôn bán sản phẩm có chiết khấu

Tự động xem thuế và cho phép khai báo các thông báo liên hệ

Cho phép xem trực tiếp công nợ theo từng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng ngay trên màn hình nhập

Cho phép theo dõi hóa đơn buôn bán sản phẩm chi tiết theo từng tư vấn viên cấp dưới kinh dinh, hạn tính sổ, % huê hồng, giao kèo, phòng ban…

Cho phép theo dõi buôn bán sản phẩm theo từng mã quy như: số IMEI, số Serial Number, số khuông, số máy, số SIM…

Cho phép in một loạt các hóa đơn buôn bán sản phẩm, Hóa đơn GTGT , Phiếu xuất kho theo TT 153 với các mẫu tự in, đặt in, có màu, ko màu…

Cho phép lập và in hóa đơn trong ngôi trường hợp buôn bán sản phẩm có khuyến mại

Cho phép theo dõi và lập hóa đơn cho riêng mặt hàng khuyến mại hoặc vừa có mặt hàng khuyến mại và mặt hàng buôn bán thường nhật

Cho phép in riêng hóa đơn mặt hàng khuyến mại hoặc hóa đơn vừa có mặt hàng khuyến mại và mặt hàng buôn bán bình thường theo nhiều mẫu khác nhau

Cho phép lập và in hóa đơn với đơn vị buôn bán giá chuẩn hưởng trọn hoả hồng và đơn vị nhận ủy thác, xuất du nhập

Cho phép theo dõi và lập hóa đơn cho đơn vị buôn bán giá chuẩn hưởng trọn hoả hồng và đơn vị nhận ủy thác, xuất du nhập

Cho phép in hóa đơn theo nhiều mẫu khác nhau theo TT 153

Cho phép theo dõi tình hình mặt hàng buôn bán bị trả lại, giảm giá

Cho phép chọn nhiều hóa đơn buôn bán sản phẩm Khi thực hành nhận mặt hàng trả lại hoặc giảm giá mặt hàng buôn bán

Cho phép linh hoạt chọn lọc đơn giá vốn của mặt hàng buôn bán trả lại: đơn giá bình quân cuối kỳ, hoặc lấy từ giá xuất buôn bán hoặc nhập trực tiếp thủ công thủ công

Cho phép cai quản lý vật tư, product bị trả lại theo mã quy định như: số IMEI, số Serial Number, số khuông, số máy, số SIM…

Cho phép lập hóa đơn để điều chỉnh giảm giá đẩy ra cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

Cho phép theo dõi tình hình thu tiền của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

Tự động hiển thị các hóa đơn chưa thanh toán tương ứng với từng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

Cho phép thu tiền quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo nhiều mẫu mã thanh toán: Tiền mặt, Tiền gửi và tự động sinh các chứng từ thu tiền ứng

Cho phép thu tiền quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo từng hóa đơn, theo hạn và điều khoản thanh toán

Hỗ trợ việc thu tiền những Khi có các khoản chiết khấu tính sổ

Cho phép thiết lập giá đẩy ra cho từng mặt mặt hàng theo từng đối tượng, thời tự khắc

Cho phép lập và quản lý các chính sách giá buôn bán được áp dụng cho các group quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng khác nhau như: quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng marketing thương mại nhỏ lẻ, quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng buôn bán lẻ, quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đại lý,…

Cho phép tính giá đẩy ra cho product xuất buôn bán dựa trên giá có sẵn trong danh mục hoặc giá nhập gần nhất
Xem thêm:

21

Dữ Liệu Cách nhập hóa đơn buôn bán sản phẩm vào phần mềm MISA 2021-09-02 10:14:00

#Cách #nhập #hóa #đơn #buôn bán #mặt hàng #vào #phần #mềm #MISA