Cách tính lương làm tăng ca thêm giờ ngày lễ 2020 mới nhất 2022

Hướng dẫn cách tính lương làm tăng ca ban tối; Cách tính lương làm thêm giờ ngày chủ nhật, ngày nghỉ ngơi, ngày lễ tết năm 2020 mới nhất theo Bộ luật lao động.

đầu tiên

các bạn phải xác định được:

thời kì làm việc bình thường; thời kì làm thêm giờ; Giờ làm việc ca đêm được tính từ mấy giờ…

Chi tiết xem tại đây

:

Căn cứ theo Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH quy định cụ thể như sau:

——————————————————————————

I. Hình thức trả lương:

1. lương theo thời gian

(theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ) được trả cho người cần lao hưởng trọn lương theo thời kì, cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ, cụ thể:

a) lương

tháng

được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở giao kèo lao động;

b) lương lậu

tuần

được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở lương phía tháng

nhân với 12 tháng

chia cho 52 tuần

;

c) lương

ngày

được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền

lương tháng chia cho số ngày làm việc

thường ngày trong tháng theo quy định của luật pháp mà doanh nghiệp lựa chọn, tuy nhiên

tối đa ko thật 26 ngày

d) lương phía

giờ

được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền

lương ngày chia cho số giờ làm việc

bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật cần lao.

2. lương phía theo sản phẩm

được trả cho người lao động hưởng trọn lương theo sản phẩm, Căn cứ vào mức độ trả mỹ xong

số lượng

,

chất lượng

sản phẩm theo định mức lao động và

đơn giá sản phẩm

được giao.

3. lương phía khoán

được trả cho người cần lao hưởng trọn lương khoán, cứ vào

lượng

,

chất lượng

công việc và

thời gian

phải trả mỹ xong.

=> cứ các mẫu mã trả lương nêu trên, thuộc tính công việc và điều khiếu nại sản xuất, kinh dinh, người sử dụng lao động chọn lọc mẫu mã trả lương đảm bảo lương bổng được trả gắn kèm với hiệu quả công việc, khuyến nghị người cần lao nâng cao cực tốt, năng suất cần lao.

– Việc chọn lựa hoặc thay đổi mẫu mã trả lương phải diễn đạt trong giao kèo lao động và thỏa ước cần lao tập thể.

———————————————————————————-

II. Cách tính lương làm thêm giờ:

1. Đối với người cần lao hưởng trọn lương

theo thời kì

:

– Đối với người lao động hưởng trọn lương theo thời gian, được trả

lương làm thêm giờ

Khi làm việc ngoài ngày giờ làm việc bình thường do người sử dụng cần lao quy định theo Điều 104 của Bộ luật cần lao và được tính như sau:

lương lậu làm thêm giờ

=

lương lậu giờ thực trả của ngày làm việc thường nhật

x

Mức chí ít 150%

hoặc

200%

hoặc

300%

x

Số giờ làm thêm

Trong đó:

a) lương bổng giờ thực trả của ngày làm việc thông thường xác định như sau:

– Được xác định trên cơ sở tiền

lương thực trả

theo công việc đang làm

của tháng

mà người cần lao làm thêm giờ

chia cho số giờ thực tại làm việc trong tháng

(

ko thật 208 giờ

đối với công việc có điều khiếu nại cần lao, môi ngôi trường cần lao bình thường và ko kể số giờ làm thêm).

Trường hợp trả lương

theo ngày

hoặc

theo tuần

, thì Tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở Tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó

(trừ lương lậu làm thêm giờ, lương lậu trả thêm Khi làm việc vào ban tối)

chia cho số giờ thực tại làm việc trong ngày hoặc trong tuần

(ko thật 8 giờ/ngày và ko kể số giờ làm thêm).

– Tiền lương giờ thực trả nêu trên

ko bao héc tàm tất cả:

+ Tiền lương làm thêm giờ, lương lậu trả thêm Khi làm việc vào ban tối, lương bổng của ngày nghỉ ngơi lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương theo quy định của Bộ luật cần lao;

+ Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng con kiến;

+ Tiền ăn giữa ca;

+ Các khoản bổ sung xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền ngôi nhà tại, tiền giữ trẻ, nuôi con ăn học nhỏ;

+ tương trợ Khi người cần lao có thân nhân bị chết, người cần lao có người quen thuộc kết duyên, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người cần lao gặp gỡ tình cảnh gian khổ Khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề

+ Và các khoản bổ sung, trợ cấp khác ko can hệ đến thực hành công việc hoặc chức danh trong hợp đồng cần lao

b)

Mức chí ít 150% hoặc 200% hoặc 300% xác định như sau:

Mức chí ít bởi 150%

so với lương bổng giờ thực trả của ngày làm việc thường ngày, ứng dụng đối với giờ làm thêm vào

ngày thường

;

Mức ít ra bởi 200%

so với lương bổng giờ thực trả của ngày làm việc thường ngày, vận dụng đối với giờ làm thêm vào

ngày nghỉ ngơi hằng tuần

;

Mức ít ra bởi 300%

so với lương bổng giờ thực trả của ngày làm việc thông thường, ứng dụng đối với giờ làm thêm vào

ngày nghỉ ngơi lễ

,

tết

,

ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương

, chưa kể lương của ngày nghỉ ngơi lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương theo quy định của Bộ luật cần lao, đối với người cần lao hưởng trọn lương theo ngày.

Xem thêm

:

Ngày Nghỉ hằng tuần:

1.

Mỗi tuần

, người cần lao được nghỉ ngơi ít ra

24 giờ liên tục

.

Trong ngôi trường hợp đặc biệt do chu kỳ cần lao chẳng thể nghỉ ngơi hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm BH an toàn cho người cần lao được nghỉ ngơi tính bình quân

01 tháng ít nhất 04 ngày

.

2. Người dùng lao động có quyền quyết định xếp đặt ngày nghỉ ngơi hằng tuần

vào ngày chủ nhật

hoặc

một ngày một mực khác trong tuần

tuy nhiên phải ghi vào nội quy cần lao.

(Theo điều 110 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13)

——————————————————————–

Như vậy:

– Nếu làm thêm giờ vào

ngày thường

:

Tiền lương làm thêm giờ

=

lương lậu giờ thực trả của ngày làm việc thông thường

x

150%

x

Số giờ làm thêm

– Nếu làm thêm giờ vào ngày

nghỉ ngơi mặt hàng tuần

:

lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc thông thường

x

200%

x

Số giờ làm thêm

– Nếu làm thêm giờ vào ngày

nghỉ ngơi lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương

:

lương lậu làm thêm giờ

=

lương phía giờ thực trả của ngày làm việc thường ngày

x

300%

x

Số giờ làm thêm

-> Người cần lao

hưởng trọn lương ngày

là những người dân dân có Tiền lương thỏa thuận ghi trong giao kèo cần lao theo ngày và chưa bao héc tàm tất cả lương vị trí phía của ngày nghỉ ngơi lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương theo quy định của Bộ luật cần lao.

———————————————————————-

thí dụ 1

:

Công ty

ký hợp đồng cần lao trả lương cứng cho tư vấn viên cấp dưới A là 5.000.000/tháng (Phụ cấp ăn trưa: 730.000; Điện thoại: 500.000).

thời kì làm việc công ty quy định:

– Sáng 8h – 12h; Chiều 14h – 18h;

– Làm từ thứ 2 – thứ 7, nghỉ ngơi chủ nhật

(đúng quy định, ko thật 8h/1 ngày và 48h/1 tuần).

– Theo quy định trên lương phía ngày ko chia quá 26 ngày

(nên Cty áp dụng mức này)

– Trong tháng 4/2020 viên chức A đi làm các ngày như sau:

– Ngày 1/4 (thứ 2): Làm thêm giờ từ 18h – 20h (2h)

– Ngày 7/4 (chủ nhật): Làm thêm giờ từ 8h – 12h (4h)

– Ngày 14/4 (chủ nhật và cũng là ngày giổ tổ vua Hùng 10/3 âm lịch -> được nghỉ ngơi hưởng trọn lương): Làm thêm giờ từ 8h – 12h (4h).

Cách tính lương làm thêm giờ tăng ca cho viên chức A tháng 4/2020 như sau:

– Tiền lương ngày thực trả của ngày làm việc thông thường:

= 5.000.000 / 26 ngày = 192.308 đ/ngày

– lương giờ thực trả của ngày làm việc thông thường:

= 192.308 / 8h = 24.038 đ/ giờ.

-> lương phía thêm giờ ngày thường nhật (Ngày 1/4, thứ 2):

=

24.038 x 150% x 2h

= 72.115

-> Tiền lương thêm giờ ngày nghỉ ngơi mặt hàng tuần (Ngày 7/4, chủ nhật):

=

24.038 x 200% x 4h

= 192.304

-> lương phía thêm giờ ngày nghỉ ngơi lễ (Ngày 14/4, chủ nhật):

=

24.038 x 300% x 4h

= 288.456

Lưu ý

: Vì nhân A đi làm vào ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương (Ngày giổ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch) -> Nên vẫn sẽ được hưởng trọn thêm lương ngày này, cụ thể =

24.038 x 4h = 96.152đ.

(vì đi làm 4h).

Như vậy

: Nếu làm thêm giờ vào ngày lễ, nghỉ ngơi có hưởng trọn lương sẽ =

400%.

– giả như trong tháng tư vấn viên cấp dưới đi làm đủ 26 ngày công (được hưởng trọn quờ 5.000.000)

=> Tổng lương tư vấn viên cấp dưới A tháng 4/2020 cảm bắt gặp:

=

5.000.000

+

72.115 +

192.304 +

288.456 +

96.152 =

5.649.027

—————————————————————————————

2. Đối với người lao động hưởng trọn lương theo

sản phẩm

:

– Đối với người cần lao hưởng trọn lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ Khi người lao động và người sử dụng cần lao thỏa thuận làm việc ngoài ngày giờ làm việc thường ngày để làm thêm số lượng, lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, lượng sản phẩm, công việc theo định mức cần lao đã thỏa thuận và được tính như sau:

lương bổng làm thêm giờ

=

Đơn giá lương bổng sản phẩm của ngày làm việc thường nhật

x

Mức chí ít 150% hoặc 200% hoặc 300%

x

Số sản phẩm làm thêm

Trong đó:

a) Mức chí ít bởi

150%

so với đơn giá lương bổng sản phẩm của ngày làm việc thường ngày, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào

ngày thường

;

b) Mức ít ra bởi

200%

so với đơn giá lương bổng sản phẩm của ngày làm việc thường nhật, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào

ngày nghỉ ngơi hằng tuần

;

c) Mức ít ra bởi

300%

so với đơn giá lương bổng sản phẩm của ngày làm việc thường ngày, vận dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ ngơi

lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương.

—————————————————————————–

III. Cách tính lương làm việc vào

ban tối

:

Theo điều 7 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015 quy định lương phía làm việc vào ban tối, cụ thể như sau:

Giờ làm việc ban tối được tính

từ 22 giờ đến 6 giờ sáng

ngày ngày sau.

(Theo điều 105 Luật lao động)

tỉ dụ:

tư vấn viên cấp dưới A ko đi làm ca ngày mà đi làm từ 22h – 6h -> Đây là làm công việc việc ca đêm (Không phải là

thêm giờ ca đêm

)

1. Đối với người cần lao hưởng trọn lương theo

thời kì:

– lương phía làm việc vào ban tối được tính như sau:

lương phía làm việc vào ban tối

=

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

+

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 30%

x

Số giờ làm việc vào ban tối

Trong đó

:

– lương phía giờ thực trả của ngày làm việc thông thường được xác định theo quy định trên phần II nêu trên.

tỉ dụ 2:

Tiếp theo Ví dụ 1 bên trên:

– tư vấn viên cấp dưới A đi làm vào ngày 2/4 (thứ 3, ngày thường ngày) từ 22h – 6h sáng.

– Ca ngày tư vấn viên cấp dưới A ko đi làm

(ko thật 8h/1 ngày, ko phải làm thêm giờ -> Đây là làm công việc việc ca đêm)

-> lương bổng làm việc buổi ngày đêm thường nhật:

= (

24.038 +

24.038 x 30%) x 8h = (

24.038 + 7.211) x 8h = 249.992

—————————————————————————————–

2. Đối với người cần lao hưởng trọn lương theo

sản phẩm:

– lương lậu làm việc vào ban tối được tính như sau:

lương phía làm việc vào ban tối

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

+

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 30%

x

Số sản phẩm làm vào ban tối

————————————————————————

IV. Cách tính lương làm

thêm giờ vào ban tối

:

Theo điều 8 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015 quy định lương bổng làm thêm giờ vào ban tối:

1. Đối với người cần lao hưởng trọn lương theo

thời gian

:

– lương phía làm thêm giờ vào ban tối được tính như sau:

Trong đó:

a) lương giờ

thực trả của ngày làm việc thông thường

được xác định theo quy định trên phần II.

b) lương bổng

giờ vào buổi ngày

của ngày làm việc thường nhật hoặc của ngày nghỉ ngơi hằng tuần hoặc của ngày nghỉ ngơi lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương

được xác định như sau

:

– lương giờ vào buổi ngày

của

ngày làm việc thường nhật

, được tính;

– chí ít

bởi 100%

so với lương giờ thực trả của ngày làm việc thông thường đối với ngôi trường hợp người lao động

ko

làm thêm giờ vào buổi ngày

của ngày đó

(trước Khi làm thêm giờ vào ban tối);

– chí ít

bởi 150%

so với lương lậu giờ thực trả của ngày làm việc thường nhật đối với ngôi trường hợp người cần lao

làm thêm giờ vào buổi ngày

của ngày đó

(trước Khi làm thêm giờ vào ban tối).

– lương bổng giờ vào buổi ngày

của

ngày nghỉ ngơi hằng tuần

, được tính ít nhất

bởi 200%

so với lương giờ thực trả của ngày làm việc thường ngày.

– lương giờ vào buổi ngày

của ngày

nghỉ ngơi lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương

, được tính ít ra

bởi 300%

so với lương giờ thực trả của ngày làm việc thông thường.

——————————————————————-

2. Đối với người cần lao hưởng trọn lương theo

sản phẩm

:

– lương làm thêm giờ vào ban tối được tính như sau:

Trong đó:

a) Đơn giá lương bổng sản phẩm vào

buổi ngày

của ngày làm việc thường nhật hoặc của ngày nghỉ ngơi hằng tuần hoặc của ngày nghỉ ngơi lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương

được xác định như sau:

– Đơn giá lương bổng sản phẩm vào buổi ngày của

ngày làm việc bình thường

, được tính:

– ít nhất

bởi 100%

so với đơn giá Tiền lương sản phẩm của ngày làm việc thường nhật đối với ngôi trường hợp người lao động

ko

làm thêm giờ vào buổi ngày của ngày đó (trước Khi làm thêm giờ vào ban tối);

– chí ít

bởi 150%

so với đơn giá Tiền lương sản phẩm của ngày làm việc thường nhật đối với ngôi trường hợp người lao động

làm thêm giờ vào buổi ngày của ngày đó (trước Khi làm thêm giờ vào ban tối);

– Đơn giá lương sản phẩm vào buổi ngày của

ngày nghỉ ngơi hằng tuần

, được tính ít ra

bởi 200%

so với đơn giá sản phẩm của ngày làm việc thông thường.

– Đơn giá sản phẩm vào buổi ngày của ngày

nghỉ ngơi lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương

, được tính ít nhất

bởi 300%

so với đơn giá sản phẩm của ngày làm việc thường nhật.

Xem thêm:

———————————————————————————

phí tiền làm thêm giờ được trả cao rộng quy định có được đưa vào hoài:

Theo Công văn 2323/TCT-CS ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục thuế

“cứ quy định nêu trên, nếu doanh nghiệp do lý do quan lại quý khách khứa hàng quan lại phải làm thêm giờ thì Cục Thuế kết phù hợp với Sở cần lao Thương binh và từng lớp để xem xét tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

Trường hợp vì các lý do chính đáng doanh nghiệp

phải tăng thời gian làm thêm giờ

thì khoản phí tổn làm thêm giờ doanh nghiệp

thực chi

trả cho người cần lao và có đủ chứng từ theo quy định tại các

văn

bạn dạng

về

thuế TNDN

được tính vào phí tổn được trừ

Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Công văn 41766/CT-HTr ngày 26/06/2015 của cục thuế TP HN Thủ Đô

“cứ quy định trên, ngôi trường hợp Công ty linh khiếu nại điện tử SEI nước ta do lý do quan lại quý khách khứa hàng quan lại và có lý do chính đáng (

đã ít Sở LĐTB và XH

) phải

làm thêm giờ vượt quá số giờ làm thêm theo mức quy định

của Bộ Luật lao động thì khoản tiền làm thêm giờ vượt quá số giờ làm thêm theo quy định doanh nghiệp thực trả cho người lao động nếu có đầy đủ chứng từ theo quy định tại các văn bạn dạng về thuế TNDN

được tính vào phí tổn được trừ

Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.”

———————————————————————————————-

Các bạn có nhu muốn muốn học tập thực hành làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tại, thực hiện nay xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế, tính lương, trích khấu ngốn….lập bẩm tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham dự: Lớp

thực tế tại Tác_Giả_2

Data Cách tính lương làm tăng ca thêm giờ ngày lễ 2020 mới nhất 2021-09-04 14:30:00

#Cách #tính #lương #làm #tăng #thêm #giờ #ngày #lễ #mới #nhất