Đã đạt giới hạn số lần xem xét lại – tài khoản quảng cáo vô hiệu hóa Ads

Đã đạt giới hạn số lần xem xét lại – Tài khoản quảng cáo vô hiệu hóa Ads . Tài khoản facebook quảng cáo của bạn đang kháng cáo thì hiện thông báo ”  Đã đạt giới hạn số lần xem xét lại tối đa. bạn sẽ không thể quảng cáo trên facebook nữa. Đây là quyết định...

Unlock Facebook Treo 72h 092 282

Cách mở khóa Unlock tài khoản facebook bị treo 72h 092 282 mới nhất . Yêu cầu phải có mail nhé. bí mật nằm ở trong mail.  Nếu anh em đang bị treo dạng upload ảnh cá nhân hoặc upload cmnd lên cho Fb mà đợi cả tháng mà bị treo thì chỉ cần để lại bình luận hoặc kết bạn...