Chả là thằng bạn em mới đi cắt bao quy đầu, nó bảo lúc đi tè nó toẽ ra nhiều hướng như bòi hoa sen thì có phải bình thường ko ạ 🤔

Source_#group_voz_4663452077015228_4808073382553096 _like_56_Share_0