Chắc vài bữa sẽ chuyển nghề làm Youtuber, kênh tên là: “Hiếu Khờ Scam” 🤣
Dạo này thấy nhiều kênh PR review app cho bọn lừa đảo, ví dụ như kênh “Tý Khờ Youtube” trong hình là đang review cái app scam Tiki888 gì gì đấy.

Mọi người nên cẩn trọng, không nên tham gia đầu tư và không nên tin bất kỳ lời dụ dỗ hấp dẫn nào trên mạng.

Đâu có gì trên trời rơi xuống đâu nhỉ!
#7onez_shareNguồn_#7onez_Nhận_thức_về_an_ninh_mạng_cùng_Hieupc_và_những_người_bạn_2762118607399849_2966826853595689 _like_2K_Share_18