Chào các bác, năm nay em 25 tuổi và đến nay vẫn chưa mất nụ hôn đầu (nói thẳng ra là còn trinh 🥲).
Chuyện từ bỏ “lần đầu” của bản thân để đi đá ph* có đáng không các bác?
#linhtinh #hoidap

Source_#group_voz_4663452077015228_4865378656822568 _like_13_Share_0