Cho em hỏi tính năng quét group từ UID đã fix được chưa ạ

Source_#VFP_Pro_406603756168171_2004990392996158 _like_6_Share_0