Cho em hỏi VFP còn tính năng lấy danh sách trang uid đã like không ạ?

Source_#VFP_Pro_406603756168171_2005904629571401 _like_1_Share_0