cho mình hỏi chút muốn get uid nhóm h có bị lỗi ko ạ

Source_#VFP_Pro_406603756168171_2005714462923751 _like_1_Share_0