Chơi từ 200tr lên 600tr đến lúc rút thì bị khoá acc 🙂 có bác nào học IT sn 96 giúp đc vụ này không em gửi 10%.Source_#group_voz_4663452077015228_4885365778157189 _like_12_Share_0