Có ai gặp trường hợp như mình không nhỉ
Bên ninja system pro thì báo sai mật khẩu , login chrome thì được
Rồi nhiều nick thì bị sai hẳn luôn
Còn có trường hợp thì báo cannot connect
Nick khóa rồi vẫn báo đang chạy như thường
Facebook quét thì đã đành chứ mà lỗi mất nick kiểu này thì hết hy vọng dùng tiếp , mất công
Ở trong nhóm cũng lâu rồi, muốn tham khảo ý kiến của khách hàng dùng , ai đang dùng chấm tus chia sẽ cái ạ.
Thấy người bán thì nhiều mà người dùng không thấySource_#phanmemninja_2892984540791271_4032401236849590 _like_4_Share_0