có ai từng bị bọn giả vingroup để lừa đảo chưa ạ? Bọn nó sẽ gửi link trang chủ vingroup rồi đưa ap mình tải, xong rồi nó gửi tấm hình như bên dưới…


Source_#group_voz_4663452077015228_4873586972668403 _like_5_Share_0