Có anh chị nào học khoa học công nghệ hà nội đại học việt pháp ko ạ, cho em hỏi trường đào tạo có đc ko ạ

Nguồn_#7onez_Nhận_thức_về_an_ninh_mạng_cùng_Hieupc_và_những_người_bạn_2762118607399849_2964599550485086 _like_35_Share_0