có bác nào làm cùng người tự kỷ không ạ,chẳng hiểu sao nói chuyện với nó mình cảm thấy mệt và khá stress ,nhiều lúc cứ sợ nó kiểu gì ý,khá ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình

Source_#group_voz_4663452077015228_4892159764144457 _like_9_Share_0