Có bác nào nhận quét uid thành viên group công khai không ạ

Source_#VFP_Pro_406603756168171_1995520733943124 _like_11_Share_0