Có cách nào để quét hết thành viên ko các anh. Em quét hơn 10 group mà mỗi group dc có 2k-10k trong khi group tận 50k thành viên ạ. Ai biết chỉ giúp em vs ạ hic

Source_#VFP_Pro_406603756168171_2010000599161804 _like_7_Share_0