Có tool nào copy toàn bộ nội dung fanpage cũ qua fanpage vệ tinh ko mọi người?

Source_#VFP_Pro_406603756168171_2005080036320527 _like_25_Share_2