Con bạn em bảo nếu nói đúng đáp án và giải thích được thì cho em chén nhưng cái này nó khó quá nên đành phải nhờ mn giúp ạ ))


Source_#group_voz_4663452077015228_4881416688552098 _like_16_Share_0