Con bị viêm giác kết mạc và đi khám mắt trái bị đục thủy tinh thể, 2 mắt bị thoái hóa võng mạc. Xin thầy chỉ cho con các 1525671191111776

Con bị viêm giác kết mạc và đi khám mắt trái bị đục thủy tinh thể, 2 mắt bị thoái hóa võng mạc. Xin thầy chỉ cho con cách điều trị với ạ.

Nguồn Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#Con #bị #viêm #giác #kết #mạc #và #đi #khám #mắt #trái #bị #đục #thủy #tinh #thể #mắt #bị #thoái #hóa #võng #mạc #Xin #thầy #chỉ #cho #con #các