Còn trăm sự nhờ thầy và các bậc tiền bối a chị cô dì chú bác . Xem giúp cho vợ con chân bị ngứa mà đi 1525224301156465

Còn trăm sự nhờ thầy và các bậc tiền bối a chị cô dì chú bác . Xem giúp cho vợ con chân bị ngứa mà đi các viện đã liễu tw và đã liễu hà nội , y hoc cổ truyền cũng ko ăn thua con nhờ mọi người có phương thuốc dì chữa khỏi chỉ cho con mấy ạ con xin cảm ơn ạNguồn Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#Còn #trăm #sự #nhờ #thầy #và #các #bậc #tiền #bối #chị #cô #dì #chú #bác #Xem #giúp #cho #vợ #con #chân #bị #ngứa #mà #đi