Cty mình đang cần tuyển 1 bạn kế toán tổng hợp (1 năm KN )
Đ/c 298 cầu giấy
Quan tâm ib mình nhé
4169238019863484

Cty mình đang cần tuyển 1 bạn kế toán tổng hợp (1 năm KN )
Đ/c 298 cầu giấy
Quan tâm ib mình nhé

#Cty #mình #đang #cần #tuyển #bạn #kế #toán #tổng #hợp #năm #Đc #cầu #giấy #Quan #tâm #mình #nhé