Đây có phải thằng em sinh năm 96 học bách khoa trong truyền thuyết không các thím 🥲


Source_#group_voz_4663452077015228_4881663698527397 _like_92_Share_0