Download Ghost Windows 7 Ultimate Update 2021 2021-07-17 02:29:00

Bản Ghost Windows 7 Ultimate này được sử dụng cỗ cài đặt Win 7 SP1 Ultimate nguyên gốc kể từ Microsoft, Update hiện đại nhất mon bốn năm 2021 (bao héc tàm toàn bộ Microsoft .NET Framwork và nhiều buôn cung ứng vá lỗi). Hình như bạn dạng cải tiến và tiến lên lần này được biến thay đổi nhiều phần mượt phần mềm, nhất là cỗ Office năm năm ni dành riêng biệt tới văn chống trọn vẹn chẳng thể ko có. File ghost GHO, TIB, chuẩn chỉnh format MBR hoặc GPT đều trọn vẹn tuy rằng thế cho dù dùng tới toàn bộ 32 bit và 64 bit.
thông tin bạn dạng ghost Windows 7 Ultimate Update 2021
Được thực hiện kể từ cỗ seting Windows 7 Ultimate nguyên gốc kể từ Microsoft. Tinh chỉnh, tối ưu, kháng phân miếng,… góp windows đạt được hiệu suất cao Cài sẵn cỗ phần mềm văn chống Office năm năm ni Professional Windows, Office ko kích hoạt bạn dạng quyền. Kích hoạt vĩnh viễn: Tại phía trên Đã cài đặt Net Framwork 4.8 & Visual C++ 2005->2019 Bản ghost trọn vẹn tuy rằng thế cho dù ko tích hợp driver sau Khi bug. Tải cỗ cài đặt tự động hoạt động Driver: Tại phía trên Bản ghost ko member hóa bất cứ bộ phận nà của WindowsMột số phần mượt sẽ càiCCleaner Google Chrome K-Lite Mega Cocdec Pack Microsoft .NET Framework 4.7 Microsoft Office Pro Plus năm năm ni Microsoft Visual C++ 2005 – 2019 Ultraviewer Evkey Winrar 6.0 Your Uninstaller 7 Tải xuống Ghost Windows 7 Ultimate Update 2021

Ghost win 7 64bit(GHO)
4.7 GB

MD5: D23F9BB1773BE0D619EBC49AFB3ECF3DSHA1: 532869C37BBEF1F42F586C73BEDB86167E1680A9

Ghost win 7 32bit(GHO)
3.6 GB

MD5: 057B75948A17BED479115F052BA4C1AFSHA1: C7044F01B0A17EADD35CD1A6B2EAA7B254E03DFE

Ghost win 7(TIB UEFI)
4.7 GB

MD5: A234569247100F47BB44C533FB4B11D5SHA1: 8DE2356CA4371C2ED93447CAA8858CFB1F9D76A6

Lưu ý:
Ngay sau Khi chuyên chở về Smartphone nhiều bạn đọc cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù giới thiệu mã MD5 của tệp tin cỗ cài đặt ISO. Nếu sai mã thì ko được seting nền tảng dùng & tổ chức triển khai chuyên chở lại. Trường hợp véc tơ vận tốc tức thời mạng ngôi nhà nhiều bạn đọc ổn định định thì trọn vẹn tuy rằng thế cho dù vứt nhỡ bước giới thiệu MD5 này.
Thường xuyên dọn rác rến, kháng phân miếng ổ cứng nhằm win thẳng thẳng đạt hiệu quả tốt nhất cũng như tốc độ sớm chóng nhất có thể.
Kết luận: Như vậy taikhoanmatma.com sẽ diễn biến trình diễn cho tới nhiều nhiều bạn đọc cỗ Ghost Windows 7 Ultimate Update 2021.

Tài Liệu Download Ghost Windows 7 Ultimate Update 2021

2021-07-17 02:29:00 #Download #Ghost #Windows #Ultimate #Update