Em chào các bác
Nick cá nhân của em lập bằng số điện thoại
Em quên pass không đăng nhập được.
Nick vẫn hoạt động.
Em đã làm theo hướng dẫn của Facebook:
Cách 1: Em click quên mật khẩu -> điền số điện thoại vào “Tìm tài khoản” nhưng lại không tìm kiếm được
Cách 2: Em nhập mật khẩu cũ (được chorme lưu) -> chọn “bảo vệ tài khoản” cũng không được.
Có bác nào giúp em với
Thanks all !


Source_#VFP_Pro_406603756168171_2009141805914350 _like_2_Share_0