Em chào các thầy ,em bị mất ngủ đã 2 năm, điều trị thuốc bv ,nay hết thuốc không đi khám được vì dịch bệnh, mấy ngày nay 1525583934453835

Em chào các thầy ,em bị mất ngủ đã 2 năm, điều trị thuốc bv ,nay hết thuốc không đi khám được vì dịch bệnh, mấy ngày nay ko ngủ được mong thầy chỉ cho cách không dùng thuốc mà ngủ được ạ,e xin cảm ơn các thầy

Tác giải Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#chào #các #thầy #bị #mất #ngủ #đã #năm #điều #trị #thuốc #nay #hết #thuốc #không #đi #khám #được #vì #dịch #bệnh #mấy #ngày #nay