Em đăng nhập lấy cookie và đăng nhập vào fb mà toàn là bị lỗi lấy token không đăng nhập fb đươc,có anh chị nào biết cách khắc phục chỉ cho em với ạ


Source_#VFP_Pro_406603756168171_1998830446945486 _like_3_Share_2