Em năm nay lên 12 có ý định năm sau đi đại học cần mọi người tư vấn xem con laptop nào từ 20tr trở xuống xài ổn với ạ.

Source_#group_voz_4663452077015228_4879398122087288 _like_38_Share_0