Em năm nay lên đại học cần mn tư vấn laptop tầm 30-35 củ.
Em mới đăng kính ngành công nghệ thông tin thôi chứ học j thì không biết.

Source_#group_voz_4663452077015228_4884199421607158 _like_5_Share_0