Em lỡ chơi ngu gỡ cài đặt ofice 2019 KMS
Các Bác có cách nào khôi phục lại OFFICE hoặc bản crack không
Nhà em gần hai ca F0 nên bị căng dây không ra ngoài được để ra riệm sửa
Mà thứ 2 lại thi rồi nên cần gấp


Source_#group_voz_4663452077015228_4873395886020845 _like_1_Share_0