Gấp gấp , có ai bị đổi pass fb và gmail thành hotmail k ạ , sáng e có thấy post hỏi nma quên k đọc , bây giờ bị thì làm nnao ạ :(((

Source_#group_voz_4663452077015228_4881838685176565 _like_3_Share_0