Gởi các Vozer trên thông thiên văn dưới tường địa lý, số là đầu ngõ nhà tôi có 2 cái bảng như thế này, theo tôi biết nó được xây dựng vào những thập niên đầu thế kỷ XIX là cổng dẫn vào một ngôi đình đã được bộ VHTTDL công nhận di tích văn hoá quốc gia.
Vậy cho hỏi tôi hỏi những dòng chữ trên đó được viết bằng ngôn ngữ gì và có nghĩa ra sao. Cảm ơn anh em nhiều.Source_#group_voz_4663452077015228_4891802787513488 _like_16_Share_0