Hi anh chị!
Anh chị nào đã dùng phầm mềm Ninja Care và Ninja Auto Post cho e xin feedback được không ạ???

Source_#phanmemninja_2892984540791271_4027210230702024 _like_5_Share_0