Hi mấy bác , em đang gặp tình trạng tải video facebook chất lượng quá thấp , xem rất mờ , thấp hơn cả sử dụng phần mềm bên ngoài để tải
  • có cách nào tải trên vfp chất lượng cao của fb ko ạ ! em cảm ơn


Source_#VFP_Pro_406603756168171_2018032281691969 _like_0_Share_0