Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ ngôi nhà đất, tài sản 2022

Hướng dẫn cách làm thủ tục giấy tờ kê khai lệ phí trước bạ ngôi nhà đất, tài sản, ô tô, xe máy năm 2014 theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính
1. Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ ngôi nhà, đất gồm:

;
– giấy má chứng minh ngôi nhà, đất có cỗi mối cung cấp hợp lí;
– giấy má hợp lí về việc chuyển giao tài sản thỏa thuận giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản.
– Các giấy má chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc đối tượng ko phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có).
2. Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ tài sản khác, xe máy, ô tô…

;
– Hóa đơn mua tài sản hợp lí (đối với ngôi trường hợp mua buôn cung cấp, chuyển nhượng, bàn thảo tài sản mà bên giao tài sản là tổ chức, cá nhân phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, kinh dinh);
– Hoặc hóa đơn buôn cung cấp sản phẩm tịch thu (đối với ngôi trường hợp mua mặt hàng tịch thâu);
– Hoặc quyết định chuyển giao, chuyển nhượng, thanh lý tài sản (đối với ngôi trường hợp cơ quan lại hành chính sự nghiệp đất nước, cơ quan lại tư pháp đất nước, cơ quan lại hành chính sự nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – từng lớp, tổ chức tầng lớp, tổ chức xã hội – nghề ko phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, kinh dinh thực hiện nay chuyển giao tài sản cho tổ chức, cá nhân khác);
– Hoặc giấy má chuyển giao tài sản được thỏa thuận giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản có xác nhận của Công chứng hoặc cơ quan lại đất nước có thẩm quyền (đối với ngôi trường hợp chuyển giao tài sản giữa các cá nhân chủ nghĩa, thể nhân ko phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, kinh dinh);
– Giấy đăng ký quyền sở hữu, dùng tài sản của chủ cũ (đối với tài sản đăng ký quyền sở hữu, dùng tại nước ta từ lần thứ 2 trở đi);
– Các giấy má chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc đối tượng ko phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có).
3. bổn phận nộp giấy tờ khai lệ phí trước bạ và điểm nộp giấy tờ khai lệ phí trước bạ:
– Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ có Trách nhiệm kê khai và nộp giấy tờ khai lệ phí trước bạ cho cơ thuế quan lại Khi đăng ký quyền sở hữu, quyền dùng với cơ quan lại đất nước có thẩm quyền.
– Hồ sơ khai lệ phí trước bạ ngôi nhà, đất được nộp cho Văn phòng đăng ký quyền dùng đất hoặc cơ săng nguyên môi ngôi trường tại địa phương điểm có ngôi nhà, đất. Trường hợp địa phương chưa thực hành cơ chế một cửa liên thông thì giấy tờ kê khai lệ phí trước bạ ngôi nhà, đất nộp tại Chi cục Thuế địa phương điểm có ngôi nhà, đất.
– Hồ sơ khai lệ phí trước bạ của tài sản khác ví như dụng cụ chuyên chở, súng… nộp tại Chi cục Thuế địa phương điểm đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.
Chúc các các độc giả thành công,
Các các độc giả có nhu muốn muốn học tập kê khai thuế và làm thưa quyết toán thực tế có thể xem thêm:
Lớp

63

Data Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ ngôi nhà đất, tài sản 2021-08-25 16:53:00

#Hồ #sơ #kê #khai #lệ #phí #trước #bạ #ngôi nhà #đất #tài #sản