Hóa đơn xuất sai thời điểm có được khấu trừ – đưa vào chi phí 2022

Hóa đơn xuất sai thời điểm có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào – Có được đưa vào phí phù hợp và phải chăng Khi tính thuế TNDN?

xin tổng hợp các quy định về hoa đơn xuất sai thời điểm.

Hóa đơn xuất sai thời điểm được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Theo công văn 74116/CT-TTHT ngày 2/12/2016 của Cục Thuế TP. HN Thủ Đô:

“- Trường hợp đánh ty cung cấp dịch vụ cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, việc cung ứng dịch vụ đã trả mỹ xong từ năm 2014 tuy nhiên Khi trả mỹ xong dịch vụ công ty ko lập hóa đơn mà lập vào năm 2015 cùng doanh thu dịch vụ năm 2015 là ko đúng quy định.

-> công ty

bị xử phạt

v

i phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

,

bị xử phạt

vi phạm lập hóa đơn ko đúng thời tự khắc

theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC.

-> làm ty được khai bổ sung giấy tờ khai thuế vào kỳ khai thuế trả mỹ xong cung cấp dịch vụ năm 2014 tuy nhiên phải trước Khi cơ quan lại thuế, cơ quan lại có thẩm quyền công bố quyết định rà soát thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

– Đối với bên mua

product dịch vụ, nếu việc mua product, dịch vụ

đúng thực tiễn

,

có đầy đủ hóa đơn

,

chứng từ

và đáp ứng điều khiếu nại quy định tại Khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên thì

được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nay nếu còn vướng mắc, đề nghị đả ty can dự với Phòng thẩm tra thuế số 4 để được chỉ dẫn cụ thể.

Cục thuế TP HN Thủ Đô đáp để công ty được biết và thực hiện nay./.”

—————————————————————————————————–

Theo đánh văn 2104/TCT-KK ngày 06/06/2014 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Tỉnh HN Thủ Đô:

“Căn cứ chỉ dẫn nêu trên, ngôi trường hợp Ban cai quản lý dự án Xây dựng phòng thể nghiệm Dioxin mua product từ các ngôi nhà sản xuất (trang thiết bị, vật tư dùng để phân tách và thử nghiệm và phân tích). Tuy nhiên, do nguyên nhân quan lại quý khách khứa hàng quan lại làm chậm tính sổ tiền mặt hàng dẫn đến ngôi nhà sản xuất ko xuất hóa đơn GTGT Khi giao mặt hàng/thanh lý hợp đồng thì Ban cai quản lý

được kê khai

,

trả thuế

đối với những hóa đơn GTGT product mua vào

do người buôn bán lập sai thời tự khắc

nếu các hóa đơn này có đủ điều khiếu nại khấu trừ theo quy định.

-> Các đơn vị cung cấp product cho Ban cai quản lý dự án bị xử phạt về hành động dùng hóa đơn.

yêu cầu Cục Thuế tỉnh thành HN Thủ Đô phối hợp, chỉ đạo các đơn vị có liên quan lại về việc xuất hóa đơn chưa đúng quy định nêu trên để xử phạt.

Tổng cục Thuế đáp để Cục Thuế thị thành HN Thủ Đô được biết và thực hiện nay./.”

—————————————————————————————–

tiến đánh văn 76600/CT-TTHT NGÀY 19/11/2018 của Cục thuế TP HN Thủ Đô:

“- Trường hợp tiến đánh ty mua product, dịch vụ mà bên buôn bán lập

hóa đơn ko đúng thời tự khắc

quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính,

nếu việc mua product, dịch vụ

đúng thực tiễn

, có

đầy đủ hóa đơn

,

chứng từ

và đáp ứng điều khiếu nại

quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính), song song các hóa đơn GTGT này

đã được bên buôn bán kê khai, nộp thuế đầy đủ

, số tiền thuế GTGT

tại các hóa đơn GTGT nêu trên là thuế GTGT đầu vào của product, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh dinh product, dịch vụ chịu thuế của đả ty thì đả ty

được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

theo quy định.

– Trường hợp qua xác minh nếu cơ quan lại thuế phát hiện nay đả ty

ko đáp ứng đủ

các điều khiếu nại nêu trên thì tiến đánh ty

ko được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào

của các hóa đơn này.

– Trường hợp sau lúc ko hề hạn sử dung nộp giấy tờ khai thuế theo quy định, đơn vị phát hiện nay hồ nước sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan lại thuế có sơ sót thì được khai bổ sung giấy tờ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ thuế quan lại vào bất kể ngày làm việc nào, ko phụ thuộc vào hạn nộp giấy tờ khai thuế của lần tiếp theo, tuy nhiên phải trước Khi cơ quan lại thuế, cơ quan lại có thẩm quyền công bố quyết định thẩm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Xem thêm

:

—————————————————————————

Hóa đơn xuất sai thời tự khắc được đưa vào uổng ko:

Theo làm văn 2731/TCT-CS ngày 20/6/2016 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Tỉnh Hà Nam:

“Căn cứ chỉ dẫn nêu trên, ngôi trường hợp đánh ty TNHH KMW nước ta mua nguyên nguyên nhiên liệu chính của ngôi nhà sản xuất trong tháng 1/2016 để phục vụ sinh sản kinh dinh tuy nhiên ngôi nhà sản xuất ko lập hóa đơn Khi giao nguyên vật liệu trong tháng 01/2016 mà tập hóa đơn vào tháng 02/2016.

->

tiến đánh ty có các giấy tờ, tài liệu:

làm giá

,

hợp đồng tài chính tài chính

biên bạn dạng bàn trả trong tháng 1/2016

thì

yêu cầu

Cục Thuế tỉnh Hà Nam rà soát

thực tiễn việc mua buôn bán

product của đả ty

để có cơ sở chỉ dẫn

đánh ty

tính vào hoài được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

đối với số hóa đơn nêu trên nếu đáp ứng các điều khiếu nại theo quy định và kết phù hợp với cơ thuế quan lại cai quản lý ngôi nhà sản xuất để xử phạt vi phạm hành chính đối với hành động lập hóa đơn ko đúng thời tự khắc.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Hà Nam biết.”

—————————————————————————————————–

Kết luận: Hóa đơn xuất sai thời tự khắc:

– Bên mua:

Hóa đơn lập sai thời điểm sẽ được đưa vào chi phí Khi tính thuế TNDN và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, với điều khiếu nại:

Việc mua buôn bán là đúng thực tiễn; Có hóa đơn, chứng từ đầy đủ; Bên buôn bán đã kê khai, nộp thuế đầy đủ.)

– Bên buôn bán

: Sẽ bị phạt về hành động Lập hóa đơn sai thời tự khắc

(Phạt từ 4 – 8 triệu

)

Xem thêm:

————————————————————————————————-

Tác_Giả_2 xin chúc các bạn thành làm!

——————————————————–

Bài viết Hóa đơn xuất sai thời điểm có được khấu trừ – đưa vào chi phí 2021-09-07 14:40:00

#Hóa #đơn #xuất #sai #thời #điểm #có #được #khấu #trừ #đưa #vào #chi #phí