Hồi xưa có bác nào tán gái qua Zing me không? Hôm nay định vào Zing để xem lại kỉ niệm mới biết Zing sập lâu rồi, may mà vẫn giữ được cái ảnh của nyc hồi trẻ trâu c3. Không biết bây giờ em đẻ mấy lứa rồi !


Source_#group_voz_4663452077015228_4882877311739369 _like_25_Share_0