Hướng dẫn kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo TT 156 2022

chỉ dẫn cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt, giấy tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính.

1. Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt gồm:

;

;

.

2. Khai thuế tiêu thụ đặc biệt là loại khai theo tháng;

đối với product mua để xuất khẩu tuy nhiên được buôn bán trong nước thì khai theo lần nảy sinh.

3. Đối tượng kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt:

a) DN sản xuất mặt hàng hoá, gia công mặt hàng hoá, kinh dinh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; marketing thương mại xuất khẩu mua mặt hàng chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó ko xuất khẩu mà buôn bán trong nước.

b) Trường hợp DN sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hành buôn bán sản phẩm qua chi nhánh, cửa mặt hàng, đơn vị trực thuộc hoặc buôn bán sản phẩm chuẩn y đại lý buôn bán giá chuẩn hưởng trọn hoả hồng, xuất mặt hàng buôn bán ký gửi, người nộp thuế phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho ắt số product này với cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp.

– Các chi nhánh, cửa mặt hàng, đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị buôn bán sản phẩm ký gửi ko phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt tuy nhiên Khi gửi Bảng kê buôn bán sản phẩm cho người nộp thuế thì đồng gửi một bạn dạng cho cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị buôn bán sản phẩm ký gửi để theo dõi.

c) Trường hợp DN có cơ sở phụ thuộc sản xuất product chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đóng trên địa bàn tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành thị điểm đóng trụ sở chính thì phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp tại địa phương điểm có cơ sở sản xuất.

Chúc các bạn thành công,

Các bạn có nhu muốn muốn học tập kê khai thuế và làm ít quyết toán thực tiễn có thể xem thêm:

Nguồn Hướng dẫn kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo TT 156 2021-09-07 14:48:00

#Hướng #dẫn #kê #khai #thuế #tiêu #thụ #đặc #biệt #theo