Hướng dẫn chuyên chở tệp tin APK lên WordPress một kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng dễ dàng 2021-07-17 22:03:27

Trong bài chưng vứt đăng này, nhiều nhiều bạn đọc nối tiếp học tập chuyên chở tệp tin apk lên WordPress tuy rằng thế ko mến thiết người dùng bất cứ plugin hoặc phần mềm quan lại quý khách khứa hàng FTP nà. Phương pháp này cũng phạt động và sinh hoạt giải trí đối cùng với loại tệp bổ sung biến thay đổi như SVG, ZIP được chuyên chở lên vào WordPress

Vì mục tiêu bảo mật thông tin, WordPress chỉ tạo nên điều khiếu nại chuyên chở lên vào số những những vào mỗi loại tệp con số giới hạn vào phương tiện giao thông WordPress.

Các loại tệp chắc chắn kia chính yếu ớt được kết liên cùng với tư liệu, Brand Name, tiếng động và video clip.

Khi nhiều bạn đọc gắng gượng gạo chuyên chở lên một tệp lấy phần không ngừng cải tiến và tiến lên thêm ko cần là những phần không ngừng cải tiến và tiến lên thêm này, nhiều nhiều bạn đọc nối tiếp gặp gỡ lỗi như bên dưới.

Đừng lo bản thân nối tiếp chỉ dẫn nhiều nhiều bạn đọc cách thức nhằm chuyên chở tệp tin apk lên WordPress tức thì lập tức bây chừ

Cách một: Đăng nhập vào Bảng tinh chỉnh WordPress của khá nhiều bạn đọc Giao diện -> Sửa Giao diện

Cách 2: Chọn hàm chức năng của loại mẫu (Functions.php)

Cách 3: Dán dòng dụng cụ code sau vào thời điểm cuối của nội dung Functions.php

Từ folder công ty thoáng mát rãi lớn to thể, mò tệp functions.php . quý quan lại quý khách khứa hàng nối tiếp thêm mã muốn tạo nên một quốc tế lệ sinh sống phía trên.

Điều cần thiết càng cần ghi nhận là functions.php  là tệp sinh sống phía đằng sau nhiều loại hình và chức năng của wapsite của khá nhiều bạn đọc.

Hãy nối tiếp và sao chép-dán đoạn mã ngay sau này vào thời điểm cuối tệp

add_filter(‘upload_mimes’, ‘allow_custom_mimes’);

function allow_custom_mimes ( $existing_mimes=array() )
// ‘ with mime type ‘application/vnd.apk.package-archive’
$existing_mimes[‘apk’] = ‘application/vnd.apk.package-archive’;
return $existing_mimes;

Sau kia ghi lại và nhiều bạn đọc cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù chuyên chở lên bất kì tệp apk nà , chúc nhiều nhiều bạn đọc thành tựu giỏi.

Nguồn Hướng dẫn chuyên chở tệp tin APK lên WordPress một kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng dễ dàng

2021-07-17 22:03:27 #Hướng #dẫn #chuyên chở #tệp tin #APK #lên #WordPress #một #kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng #đơn #giản