**ITI SUPPLY CHAIN VIETNAM**

**16 bis Nguyen Dinh Chieu, District 1, HCMC**

**Working time: Mon – Fri: 8:30 AM – 5:30 4165163486937604


**😉ITI SUPPLY CHAIN VIETNAM😉**

**🏩16 bis Nguyen Dinh Chieu, District 1, HCMC**

**🎡Working time: Mon – Fri: 8:30 AM – 5:30 PM**

We are a global logistics group which HQ is in the US. Join us, you could have an opportunity to work with professional colleagues around the world such as US, China, HK, etc., to gain experience.

**JOB DESCRIPTION: ACCOUNTING DATA OPERATOR**

We are looking for an Accounting Data Operator

Be in charge of bookkeeping:

• Prepare payment vouchers.

• Issue invoices.

• Do bank reconciliation.

• Follow requests of the superior.

**REQUIREMENT:**

– Fresh graduate is acceptable

• Good command of English (understanding and writing)

• Can manage the deadline.

• Well-organized and a fast learner of software and good and quick understanding of numbers.

• Able to work independently and responsibly.

———————————-

**😉ITI SUPPLY CHAIN VIETNAM😉**

**🏩16 bis Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP.HCM**

**🎡Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu: 8:30 sáng – 5:30 chiều**

Chúng tôi là một tập Logistics toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ. Tham gia với chúng tôi, bạn có thể có cơ hội làm việc với các đồng nghiệp chuyên nghiệp trên khắp thế giới như Mỹ, Trung Quốc, HK, v.v., để tích lũy kinh nghiệm.

**MÔ TẢ CÔNG VIỆC: NHÂN VIÊN DỮ LIỆU KẾ TOÁN**

Chúng tôi đang tìm kiếm Nhân viên dữ liệu kế toán Mỹ

• Lập phiếu chi.

• Xuất hóa đơn Mỹ.

• Làm đối chiếu ngân hàng.

• Thực hiện theo yêu cầu của cấp trên.

**YÊU CẦU:**

– Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp

• Tiếng Anh tốt (hiểu và viết)

• Biết quản lý thời gian.

• Có tổ chức tốt và là người học nhanh phần mềm và hiểu biết tốt và nhanh về các con số.

• Có khả năng làm việc độc lập và có trách nhiệm.


#ITI #SUPPLY #CHAIN #VIETNAM16 #bis #Nguyen #Dinh #Chieu #District #HCMCWorking #time #Mon #Fri