Không hiểu thủ đoạn mới mà hack được tele mà chỉ cần gọi nhỡ.
Ông a e mới bị mất 100 tr ( dân làm game )
. Tin nhắn code gửi về. Sau đó nó dùng 1 cuộc gọi thiết lập từ vùng bên Mỹ , ông a mình ko nghe máy… Vậy mà vẫn bị hack tk tele. Nó dùng tele đi lừa người thân không được, rồi nó đọc tin nhắn tele có tkhoan nap thẻ hơn 100tr :))Nguồn_#7onez_Nhận_thức_về_an_ninh_mạng_cùng_Hieupc_và_những_người_bạn_2762118607399849_2964928600452181 _like_307_Share_4