Kỉ lục không wei tei của các bác là bao lâu thế ạ. Nếu mà cai wei tei thì có lợi ích gì không ạ???
em cố gần 1 tháng cũng đang nhen nhóm hết cố được nhưng xin động lực từ các bác

Source_#group_voz_4663452077015228_4905980882762345 _like_11_Share_0