– Kiểm soát thu chi
– Thực hiện công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.
4174726219314664

– Kiểm soát thu chi
– Thực hiện công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.

#Kiểm #soát #thu #chi #Thực #hiện #công #nợ #với #khách #hàng #và #nhà #cung #cấp