Link FB 417 Thanh toán trên Facebook, đăng ký thanh toán cho nhà phát triển và thông tin bổ sung là gì ?

Cách truy cập : https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417

Các bạn truy cập vào liên kết trên để tiến hành thanh toán cho nhà phát triển nhé. nhớ chọn đúng tùy chọn nha.

Facebook Payments - Developer Payout Registration - Additional Information

Bài viết ” Link FB 417 Thanh toán trên Facebook, đăng ký thanh toán cho nhà phát triển và thông tin bổ sung “