Má em tạo cái fb ảo rồi em addfr với mấy đứa 2k 5 trờ về sau mới khai mở được nhiều thứ vl một thằng ny và một thằng anh trai. Vcl mọi người đã được như này chưa


Source_#group_voz_4663452077015228_4872440012783099 _like_11_Share_0