Mẫu Bảng chấm công 01a-LĐTL theo Thông tư 133 và 200 2022

Mẫu Bảng chấm công 01a-LĐTL mới nhất theo Thông tư 133 và Thông tư 200, chỉ dẫn cách lập bảng chấm công, mục đích và trách nhiệm và trách nhiệm ghi bảng chấm công…
1. Mẫu bảng chấm công:
Đơn vị:
Bộ phận:
…………
Mẫu số 01a-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng ….năm….
STT
Họ và tên
ngạch trật lương hoặc cấp bậc chức phận
Ngày trong tháng
Quy ra sức
1
2
3

31
Số công hưởng trọn lương sản phẩm
Số công hưởng trọn lương thời gian
Số công nghỉ ngơi việc, ngừng việc hưởng trọn 100% lương
Số công nghỉ ngơi việc, ngừng việc hưởng trọn….% lương
Số công hưởng trọn BHXH
A
B
C
1
2
3

31
32
33
34
35
36
Cộng
Người chấm công
(Ký, bọn họ tên)
gánh vác bộ phận
(Ký, bọn họ tên)
Ngày… tháng… năm…
Người duyệt
(Ký, bọn họ tên)
Ký hiệu chấm công:
– Lương SP:
SP
– Nghỉ phép:
P
– Lương thời kì:
+
– Hội nghị, tiếp thu kĩ năng và kĩ năng:
H
– Ốm, điều chăm sóc:
Ô
– Nghỉ bù:
NB
– Con ốm:

– Nghỉ ko lương:
KL
– Thai sản:
TS
– Ngừng việc:
N
– Tai nạn:
T
– lao động nghĩavụ:

Để bổ sung các các độc giả kế toán tài chính Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng đã thiết kế 1 mẫu bảng chấm công trên Excel đầy đủ 12 tháng, tải về tại đây:
Tải về tại đây:
Tải Bảng chấm công theo Thông tư 133 tại đây:
Tải Bảng chấm công theo Thông tư 200 tại đây:
Nếu các độc giả ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1
: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2
: Gửi đề nghị vào mail:
[email protected]
(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)
II. Cách lập bảng chấm công:
1. Mục đích:
– Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ ngơi việc, nghỉ ngơi hưởng trọn BHXH, … để có căn cứ tính trả lương, bảo đảm tầng lớp trả thay lương cho từng người và cai quản lý cần lao trong đơn vị.
2. Phương pháp và bổn phận ghi:
Mỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, group…) phải lập bảng chấm công mỗi tháng.
Cột A, B: Ghi số trật tự, bọn họ và tên từng người trong bộ phận công tác.
Cột C: Ghi Ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ của từng người.
Cột 1-31: Ghi các ngày trong tháng (Từ ngày 01 đến ngày rút cuộc của tháng).
Cột 32: Ghi tổng số công hưởng trọn lương sản phẩm của từng người trong tháng.
Cột 33: Ghi tổng số công hưởng trọn lương thời gian của từng người trong tháng.
Cột 34: Ghi tổng số công nghỉ ngơi việc và ngừng việc hưởng trọn 100% lương của từng người trong tháng.
Cột 35: Ghi tổng số công nghỉ ngơi việc và ngừng việc hưởng trọn các loại % lương của từng người trong tháng.
Cột 36: Ghi tổng số công nghỉ ngơi hưởng trọn bảo đảm từng lớp của từng người trong tháng.
– Mỗi ngày tổ trưởng (Trưởng ban, phòng, group,…) hoặc người được ủy quyền căn cứ vào tình hình thực tế của bộ phận mình để chấm công cho từng người trong ngày, ghi vào ngày ứng trong các cột từ cột 1 đến cột 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ.
– Cuối tháng, người chấm công và người đảm đương bộ phận ký vào Bảng chấm công và chuyển Bảng chấm công cùng các chứng từ can hệ như Giấy chứng thực nghỉ ngơi việc hưởng trọn BHXH, giấy xin nghỉ ngơi việc ko hưởng trọn lương,… về bộ phận kế toán tài chính rà, đối chiếu qui ra sức để tính lương và bảo đảm tầng lớp. Kế toán lương bổng cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số ngày công theo từng loại ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35.
– Ngày công được quy định là 8 giờ. Khi tổng hợp quy thành ngày công nếu còn giờ lẻ thì ghi số giờ lẻ cạnh bên số công và đánh dấu phẩy ở giữa.
tỉ dụ
: 22 công 4 giờ ghi 22,4
Bảng chấm công được lưu tại phòng (ban, tổ,…) kế toán tài chính cùng các chứng từ có can hệ.
Phương pháp chấm công:
Tùy thuộc vào điều khiếu nại công tác và trình độ kế toán tài chính tại đơn vị để dùng 1 trong các phương pháp chấm công sau:
– Chấm công ngày:
Mỗi Khi người cần lao làm việc tại đơn vị hoặc làm việc khác ví như hội nghị, họp,… thì mỗi ngày dùng một ký hiệu để chấm công cho ngày đó.
Cần để ý 2 ngôi trường hợp:
+ Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian khác nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc chiếm nhiều thời gian nhất. thí dụ người lao động A trong ngày họp 5 giờ làm lương thời kì 3 giờ thì cả ngày hôm đó chấm “H” họp hành.
+ Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian cân nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc diễn ra trước.
– Chấm công theo giờ:
Trong ngày người cần lao làm bao lăm công việc thì chấm công theo các ký hiệu đã quy định và ghi số giờ công thực hiện nay công việc đó cạnh bên ký hiệu tương ứng.
– Chấm công nghỉ ngơi bù: Nghỉ bù chỉ vận dụng trong ngôi trường hợp làm thêm giờ hưởng trọn lương thời kì tuy nhiên ko thanh toán lương làm thêm, do đó Khi người cần lao nghỉ ngơi bù thì chấm “NB” và vẫn tính trả lương thời kì.
Tác_Giả_2 xin chúc các các độc giả thành công!.

38

Post Mẫu Bảng chấm công 01a-LĐTL theo Thông tư 133 và 200 2021-08-25 13:29:00

#Mẫu #Bảng #chấm #công #01aLĐTL #theo #Thông #tư #và